ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ကင္းေဝးရန္ သန္ခ်ေဆးတိုက္ေကၽြးမႈ စတင္မည္

0
166

ဇန္နဝါရီ ၁၁
ေမစု

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အၾကိမ္ ၅၀ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္သေဘာတူမႈမ်ား အရ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအားလုံး ၌ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကင္းေဝးေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ အရ သန္ခ်ေဆး တိုက္ေက်ြးမႈကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ဇန္နဝါရီ လ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ခရိုင္ ၄ခု ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ျမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ ၆၄ သိန္းေက်ာ္ ကို ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား တိုက္ေက်ြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ပိုးကူးစက္မႈ လူတစ္ေထာင္ လ်ွင္ တစ္ေယာက္ ထက္ နည္းပါးေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ ဟုသိရသည္။

” အခုတိုက္ ေက်ြးမယ့္ သန္ခ်ေဆးက အျပင္မွာဝယ္ လို႔မရပါဘူး။ အူလမ္းေၾကာင္းမွာရွိတဲ့ သန္ေကာင္ေတြကို ေသေစျခင္တဲ့ သန္ခ်ေဆးကေတာ့ဝယ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့မရပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္မို႔တစ္ႏွစ္မွာ မွ တစ္ၾကိမ္ပဲတိုက္တဲ့ ဒီအခ်ိန္ေလးကိုေတာ့အားလုံး ေသခ်ာေလးေသာက္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၊ၾသဂုတ္ လေတြမွာဆိုလည္း WHO က ေန ကေလးေတြ မွာ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ပိုးရွိမရွိ လာေရာက္စစ္ေဆး ၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ အျမစ္တြယ္မႈ ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြထဲက ေနျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္မႈရွိေနဆဲဟုတ္မဟုတ္ပယ္ဖ်က္ျခင္း ကို အဲ့ဒီ႔ ကရတဲ့ အေျဖရလဒ္အရ ေၾကျငာေပးသြားမွာ ပါ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအးမြန္မြန္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္း ၁၂၀ သည္ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈရွိေနၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ လူဦးေရ သန္း ၄၀ေက်ာ္မွာ ေရာဂါဒဏ္ခံစားေနၾကရၿပီး လူဦးေရ သန္း၇၀ေက်ာ္ မွာ ေရာဂါလကၡဏာမျပပဲ ေရာဂါငုပ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိရာ အာရွေဒသ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ၉ႏိုင္ငံ ၌ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈ ရွိၿပီး ဆင္ေျခေထာက္သန္ခ်ေဆးေပါင္း တိုက္ေက်ြးကာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ က်ဆင္းေၾကာင္းေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ေသာ သီရိလကၤာ ႏွင့္ေမာ္လဒုိက္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိသကဲ့သို႕က်န္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားလည္းေၾကျငာႏိုင္ရန္ ေဆးတိုက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ေျခေထာက္သန္ခ်ေဆးေပါင္း တိုက္ေက်ြးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၃၃ သန္း ကို က်ခံသုံးစြဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္ းသိရသည္။

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ၌ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး လူ႕ခႏၵာကိုယ္ေသြးေၾကာ ထဲတြင္ေနေသာ သန္ေကာင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ေသာ ျခင္ကိုက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္လည္း ကူးစက္တတ္ ကာ ေျခလက္ တို႕ၾကီးထြားလာကာ ဆင္ေျခေထာက္အသြင္ျဖစ္သည္ အထိ ေရာဂါလကၡဏာ ရွိတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁
ေမစု

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အၾကိမ္ ၅၀ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္သေဘာတူမႈမ်ား အရ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအားလုံး ၌ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကင္းေဝးေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ အရ သန္ခ်ေဆး တိုက္ေက်ြးမႈကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ဇန္နဝါရီ လ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ခရိုင္ ၄ခု ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ျမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ ၆၄ သိန္းေက်ာ္ ကို ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား တိုက္ေက်ြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ပိုးကူးစက္မႈ လူတစ္ေထာင္ လ်ွင္ တစ္ေယာက္ ထက္ နည္းပါးေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ ဟုသိရသည္။

” အခုတိုက္ ေက်ြးမယ့္ သန္ခ်ေဆးက အျပင္မွာဝယ္ လို႔မရပါဘူး။ အူလမ္းေၾကာင္းမွာရွိတဲ့ သန္ေကာင္ေတြကို ေသေစျခင္တဲ့ သန္ခ်ေဆးကေတာ့ဝယ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့မရပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္မို႔တစ္ႏွစ္မွာ မွ တစ္ၾကိမ္ပဲတိုက္တဲ့ ဒီအခ်ိန္ေလးကိုေတာ့အားလုံး ေသခ်ာေလးေသာက္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၊ၾသဂုတ္ လေတြမွာဆိုလည္း WHO က ေန ကေလးေတြ မွာ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ပိုးရွိမရွိ လာေရာက္စစ္ေဆး ၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ အျမစ္တြယ္မႈ ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြထဲက ေနျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္မႈရွိေနဆဲဟုတ္မဟုတ္ပယ္ဖ်က္ျခင္း ကို အဲ့ဒီ႔ ကရတဲ့ အေျဖရလဒ္အရ ေၾကျငာေပးသြားမွာ ပါ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအးမြန္မြန္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္း ၁၂၀ သည္ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈရွိေနၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ လူဦးေရ သန္း ၄၀ေက်ာ္မွာ ေရာဂါဒဏ္ခံစားေနၾကရၿပီး လူဦးေရ သန္း၇၀ေက်ာ္ မွာ ေရာဂါလကၡဏာမျပပဲ ေရာဂါငုပ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိရာ အာရွေဒသ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ၉ႏိုင္ငံ ၌ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈ ရွိၿပီး ဆင္ေျခေထာက္သန္ခ်ေဆးေပါင္း တိုက္ေက်ြးကာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ က်ဆင္းေၾကာင္းေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ေသာ သီရိလကၤာ ႏွင့္ေမာ္လဒုိက္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိသကဲ့သို႕က်န္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားလည္းေၾကျငာႏိုင္ရန္ ေဆးတိုက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ေျခေထာက္သန္ခ်ေဆးေပါင္း တိုက္ေက်ြးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၃၃ သန္း ကို က်ခံသုံးစြဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္ းသိရသည္။

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ၌ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး လူ႕ခႏၵာကိုယ္ေသြးေၾကာ ထဲတြင္ေနေသာ သန္ေကာင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ေသာ ျခင္ကိုက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္လည္း ကူးစက္တတ္ ကာ ေျခလက္ တို႕ၾကီးထြားလာကာ ဆင္ေျခေထာက္အသြင္ျဖစ္သည္ အထိ ေရာဂါလကၡဏာ ရွိတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply