ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ဆႏၵျပ

0
47

ဇန္နဝါရီ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး ၊ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးေရး ေတာင္းဆိုသည့္ အဖမ္းဆီးခံ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုခဲ့သည္ ။

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ကရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ရံုးထုတ္တြင္ လာေရာက္ဝန္းရံသည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီး မွ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယင္းတရားရံုးမွ စစ္ကိုင္း – မႏၲေလး လမ္းအတိုင္း မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားႀကီးထိ ခ်ီတတ္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အခုဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုတာ ။ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔က ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မတတ္ဘူး ။ ဖမ္းဖို႔ပဲ တတ္တယ္ ။သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုက် လစ္လ်ဴရႈထားတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ေထာင္ထဲဝင္ရေလာက္ေအာင္ထိ ေတာင္းဆိုတာ အစိုးရက ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူေတြက ဘာေတြ မျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့လို႔လဲဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။´´ ဟု ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ကိုေနာင္ထက္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္း စစ္ကိုင္း – မႏၲေလး လမ္းေဘးရွိ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး ဗိမာန္တြင္ အေလးျပဳျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားႀကီးအနီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္တားျမစ္ခဲ့သည္ ။

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ကိုရဲမင္းထြန္း ၊ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ တို႔အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က လည္းေကာင္း ၊ ကိုဘုန္းျမင့္ေက်ာ္ပါ (၄) ဦးအား ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုဦးစီး က တရားလိုျပဳလုပ္၍ ၄၃၅/၅၀၅(ခ)/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု ဗကသ အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး ၊ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးေရး ေတာင္းဆိုသည့္ အဖမ္းဆီးခံ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုခဲ့သည္ ။

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ကရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ရံုးထုတ္တြင္ လာေရာက္ဝန္းရံသည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီး မွ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယင္းတရားရံုးမွ စစ္ကိုင္း – မႏၲေလး လမ္းအတိုင္း မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားႀကီးထိ ခ်ီတတ္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အခုဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုတာ ။ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔က ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မတတ္ဘူး ။ ဖမ္းဖို႔ပဲ တတ္တယ္ ။သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုက် လစ္လ်ဴရႈထားတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ေထာင္ထဲဝင္ရေလာက္ေအာင္ထိ ေတာင္းဆိုတာ အစိုးရက ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူေတြက ဘာေတြ မျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့လို႔လဲဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။´´ ဟု ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ကိုေနာင္ထက္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ တမၸဝတီရပ္ သူႂကြယ္ကုန္း စစ္ကိုင္း – မႏၲေလး လမ္းေဘးရွိ အာဇာနည္ (၁၇) ဦး ဗိမာန္တြင္ အေလးျပဳျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားႀကီးအနီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္တားျမစ္ခဲ့သည္ ။

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ကိုရဲမင္းထြန္း ၊ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ တို႔အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က လည္းေကာင္း ၊ ကိုဘုန္းျမင့္ေက်ာ္ပါ (၄) ဦးအား ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုဦးစီး က တရားလိုျပဳလုပ္၍ ၄၃၅/၅၀၅(ခ)/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု ဗကသ အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply