ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ အရံေစတီမွ အနီေရာင္အေစးမ်ား စီးက်ရသည့္ ျဖစ္စဥ္အမွန္

0
222

ဇန္နဝါရီ ၁၁
ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ၌ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားအမွတ္ ၂၆ မွ အနီေရာင္ အေစးမ်ား စီးက်ေနေၾကာင္း ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ရာခဲ့သည္။

၎ေစတီသည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္ ခ်မ္းသာႀကီးတန္ေဆာင္းအေနာက္ဘက္ရွိ ေျမစိုက္ေစတီအမွတ္ ၂၆ ျဖစ္ၿပီး ေစတီ၏ ေအာက္ခံအဂၤေတေပၚတြင္ သစ္ေစးမ်ားသုတ္ၿပီး ေရႊသကၤန္းကပ္လႉထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာသျဖင့္ အဂၤေတမွ ထြက္ေသာ ေရမ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳၿပီး ေရႊသကၤန္း ေဖာင္းႂကြေပါက္ထြက္ကာ အတြင္းမွ သစ္ေစးမ်ားစီး က်လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္ကလည္း အလားတူ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုစီးက်သည့္ပုံသဏၭာန္မွာ ၂ လခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေစတီ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉမည့္ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း သည္။

ဓါတ္ပံု – စိန္လြင္ဦး

ဇန္နဝါရီ ၁၁
ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ၌ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားအမွတ္ ၂၆ မွ အနီေရာင္ အေစးမ်ား စီးက်ေနေၾကာင္း ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ရာခဲ့သည္။

၎ေစတီသည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္ ခ်မ္းသာႀကီးတန္ေဆာင္းအေနာက္ဘက္ရွိ ေျမစိုက္ေစတီအမွတ္ ၂၆ ျဖစ္ၿပီး ေစတီ၏ ေအာက္ခံအဂၤေတေပၚတြင္ သစ္ေစးမ်ားသုတ္ၿပီး ေရႊသကၤန္းကပ္လႉထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာသျဖင့္ အဂၤေတမွ ထြက္ေသာ ေရမ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳၿပီး ေရႊသကၤန္း ေဖာင္းႂကြေပါက္ထြက္ကာ အတြင္းမွ သစ္ေစးမ်ားစီး က်လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္ကလည္း အလားတူ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုစီးက်သည့္ပုံသဏၭာန္မွာ ၂ လခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေစတီ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉမည့္ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း သည္။

ဓါတ္ပံု – စိန္လြင္ဦး

Leave a Reply