ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္မ်ား ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္ထားမႈ အြန္လိုင္း စနစ္က်င့္သံုးမည္

0
48

ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေဆးပစၥည္းနွင့္အလွကုန္မ်ားအား စစ္ေဆးနိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစေရးအတြက္ အြန္လိုင္းမွရက္ခ်ိန္းႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည့္ စနစ္ အား ယခုလအတြင္းစတင္က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ၾကန္႔ၾကာမႈလို႔ ထင္ရတဲ့ အေနအထားေလးေတြ ဒီမွာ နံနက္ခင္း လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ဘိုကင္ရလား မရလားမသိဘူး။ လာေစာင့္ေနရတယ္။အရမ္းကုမၸဏီေတြမ်ားသြားတဲ့ေန႔က်ရင္ တစ္၀က္ေလာက္က ျပန္ရတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြအတြက္ အြန္လိုင္းဘိုကင္ လုပ္လိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီလိုမ်ိဳးဘိုကင္မရလို႔ျပန္လိုက္ရတဲ့ သူေတြအတြက္ အခ်ိန္ေကာ လူေကာ အမ်ားႀကီးသက္သာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အစားအေသာက္နွင္ဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစားအေသာက္ နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတြင္ အြန္လိုင္းရက္ခ်ိန္းႀကိဳ တင္ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္နွင့္ေထာက္ခံခ်က္လတ္မွတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား မိတ္ဆက္ေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေဇာ္ က အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းမွ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆးပစၥည္းလက္ခံျခင္းကို တစ္ရက္လွ်င္ ပစၥည္းအေရအတြက္ အခု ၁၀၀ အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အလွကုန္အား ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္ ၇၀ ခု ထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလွကုန္အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အဂၤါေန႔႔႔မွ ၾကာသပေတးေန႔အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားလက္ခံရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပတ္လပ္မႈမရွိေစေရးအတြက္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားနိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေဇာ္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေထာက္ခံခ်က္လတ္မွတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ က်င့္သံုးနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ား တစ္လ လွ်င္ ၁၅၀၀ နွင့္ ၂၀၀၀ ၾကားစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေဆးပစၥည္းနွင့္အလွကုန္မ်ားအား စစ္ေဆးနိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစေရးအတြက္ အြန္လိုင္းမွရက္ခ်ိန္းႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည့္ စနစ္ အား ယခုလအတြင္းစတင္က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ၾကန္႔ၾကာမႈလို႔ ထင္ရတဲ့ အေနအထားေလးေတြ ဒီမွာ နံနက္ခင္း လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ဘိုကင္ရလား မရလားမသိဘူး။ လာေစာင့္ေနရတယ္။အရမ္းကုမၸဏီေတြမ်ားသြားတဲ့ေန႔က်ရင္ တစ္၀က္ေလာက္က ျပန္ရတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြအတြက္ အြန္လိုင္းဘိုကင္ လုပ္လိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီလိုမ်ိဳးဘိုကင္မရလို႔ျပန္လိုက္ရတဲ့ သူေတြအတြက္ အခ်ိန္ေကာ လူေကာ အမ်ားႀကီးသက္သာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အစားအေသာက္နွင္ဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစားအေသာက္ နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတြင္ အြန္လိုင္းရက္ခ်ိန္းႀကိဳ တင္ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္နွင့္ေထာက္ခံခ်က္လတ္မွတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား မိတ္ဆက္ေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေဇာ္ က အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းမွ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆးပစၥည္းလက္ခံျခင္းကို တစ္ရက္လွ်င္ ပစၥည္းအေရအတြက္ အခု ၁၀၀ အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အလွကုန္အား ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္ ၇၀ ခု ထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလွကုန္အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အဂၤါေန႔႔႔မွ ၾကာသပေတးေန႔အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားလက္ခံရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပတ္လပ္မႈမရွိေစေရးအတြက္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားနိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေဇာ္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေထာက္ခံခ်က္လတ္မွတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ က်င့္သံုးနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ား တစ္လ လွ်င္ ၁၅၀၀ နွင့္ ၂၀၀၀ ၾကားစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

Leave a Reply