ဦးေဇာ္ေဌး၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတု႔႔ံျပန္ႏုိင္ေရးနွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္

0
145

ဇန္နဝါရီ ၁၂
ညိဳမိႈင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား တံု႔ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း မ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွာ ယေန႔ေန႔လည္ ၁၂ နာရီကစတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရခုိ္င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။

“ဦးေဇာ္ေဌးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မွာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြေလာက္ထားဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ CSO ေတြက ေျပာလိုက္ၾကပါဆိုတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပါဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဘယ္လိုတစ္သံတည္း ထြက္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ တည္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ပလက္ဝအပါအဝင္ အေဆာတလ်င္ အသံေတြထင္ဟပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီအစည္းအေဝးကို လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ရခုိ္င္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားထြက္ေျပးေနၾကရသည့္အခ်ိိန္တြင္ ရဟတ္ယဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ရခုိင္ေဒသကို စစ္တလင္းအျဖစ္ဖန္တီးမည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ANP ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ဟာ အျမစ္ျပတ္ျခယ္မႈန္းေရးၾကားမွာ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းခံမယ့္လူမ်ိဳးလား။ အလံုးစံုပ်က္သံုဥ္းခံရမယ့္ေဒသလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပါးစပ္ေျပာမဟုတ္ဘဲ ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္ ေတာင့္တသလဲ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဒီေလာက္နိမ့္က်တဲ့ၾကားက ဒုကၡေပါင္းစံုကို ဘယ္ေလာက္အံႀကိတ္ခံလာတဲ့လူမ်ိဳးလဲ။ ဒီထဲ စစ္ေရးနဲ႔အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမယ္ဆိုတဲ့ေအာက္မွာ ကၽြန္မတုိ႔ အသက္ေတြ၊ ဘဝေတြ၊ ေဒသေတြကိုပါ အေပ်ာက္ခံသြားမွာလား။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ့္ေဒသတည္တံ့ဖုိ႔အတြက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲဆိုတာကို တညီတစ္ညြတ္တည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေဒၚေအးႏုစိန္ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ေဒသခံမ်ားမူလေနရပ္သို႔ျပန္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၂
ညိဳမိႈင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား တံု႔ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း မ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွာ ယေန႔ေန႔လည္ ၁၂ နာရီကစတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရခုိ္င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။

“ဦးေဇာ္ေဌးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မွာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြေလာက္ထားဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ CSO ေတြက ေျပာလိုက္ၾကပါဆိုတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပါဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဘယ္လိုတစ္သံတည္း ထြက္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ တည္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ပလက္ဝအပါအဝင္ အေဆာတလ်င္ အသံေတြထင္ဟပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီအစည္းအေဝးကို လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ရခုိ္င္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားထြက္ေျပးေနၾကရသည့္အခ်ိိန္တြင္ ရဟတ္ယဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ရခုိင္ေဒသကို စစ္တလင္းအျဖစ္ဖန္တီးမည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ANP ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ဟာ အျမစ္ျပတ္ျခယ္မႈန္းေရးၾကားမွာ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းခံမယ့္လူမ်ိဳးလား။ အလံုးစံုပ်က္သံုဥ္းခံရမယ့္ေဒသလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပါးစပ္ေျပာမဟုတ္ဘဲ ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္ ေတာင့္တသလဲ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဒီေလာက္နိမ့္က်တဲ့ၾကားက ဒုကၡေပါင္းစံုကို ဘယ္ေလာက္အံႀကိတ္ခံလာတဲ့လူမ်ိဳးလဲ။ ဒီထဲ စစ္ေရးနဲ႔အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမယ္ဆိုတဲ့ေအာက္မွာ ကၽြန္မတုိ႔ အသက္ေတြ၊ ဘဝေတြ၊ ေဒသေတြကိုပါ အေပ်ာက္ခံသြားမွာလား။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ့္ေဒသတည္တံ့ဖုိ႔အတြက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲဆိုတာကို တညီတစ္ညြတ္တည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေဒၚေအးႏုစိန္ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ေဒသခံမ်ားမူလေနရပ္သို႔ျပန္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေျပာသည္။

Leave a Reply