မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ရံုးခန္းမဖြင့္ခင္ကတည္းက ပါတီထံ တိုင္ၾကားစာ (၅) ေစာင္ရွိ

0
98

ဇန္နဝါရီ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ရံုးခန္း မဖြင့္ခင္ကတည္းက ပါတီထံ တိုင္ၾကားစာ (၅) ေစာင္ လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ရံုးခန္းမွာ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ လမ္း ၇၀၊ ၃၃ လမ္း နွင့္ ၃၄ လမ္းၾကားတြင္ရွိၿပီး ရံုးခန္း ဖြင့္ပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကို ျပည္သူေတြယံုၾကည္လာတယ္ဆိုတာေတြ႕ရတယ္ ။ ခုပါတီရံုးဖြင့္ၿပီဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံက တိုင္ၾကားထားတာေတြကို အႀကံေပး ကူညီေျဖရွင္းေပးသြားမွာပါ ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခက္အခဲကို အခ်ိန္နဲ႔တျပည္းညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမွာပါ ။ နွစ္ဖက္အျငင္းပြားမႈကို ပါတီကို လာတိုင္ေတာ့ ပါတီက ကူညီေျဖရွင္းမေပးရင္ ပါတီအေပၚ အယံုအၾကည္ေလ်ာ့လာမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

ျပည္သူ႔ပါတီထံ တိုင္ၾကားထားသည့္ တိုင္ၾကားစာ (၅) ခုတြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ နွင့္ စြန္႔လႊတ္ အသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္မရရွိမႈ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ရံုးခန္း မဖြင့္ခင္ကတည္းက ပါတီထံ တိုင္ၾကားစာ (၅) ေစာင္ လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ရံုးခန္းမွာ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ လမ္း ၇၀၊ ၃၃ လမ္း နွင့္ ၃၄ လမ္းၾကားတြင္ရွိၿပီး ရံုးခန္း ဖြင့္ပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကို ျပည္သူေတြယံုၾကည္လာတယ္ဆိုတာေတြ႕ရတယ္ ။ ခုပါတီရံုးဖြင့္ၿပီဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံက တိုင္ၾကားထားတာေတြကို အႀကံေပး ကူညီေျဖရွင္းေပးသြားမွာပါ ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခက္အခဲကို အခ်ိန္နဲ႔တျပည္းညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမွာပါ ။ နွစ္ဖက္အျငင္းပြားမႈကို ပါတီကို လာတိုင္ေတာ့ ပါတီက ကူညီေျဖရွင္းမေပးရင္ ပါတီအေပၚ အယံုအၾကည္ေလ်ာ့လာမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္ ။

ျပည္သူ႔ပါတီထံ တိုင္ၾကားထားသည့္ တိုင္ၾကားစာ (၅) ခုတြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ နွင့္ စြန္႔လႊတ္ အသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္မရရွိမႈ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply