ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ အသင့္ အေနထား ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈ မရွိေသး

0
166

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ အသင္႔အေနထား ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

“ ေလွ်ာက္လႊာေတြက ဒီေန႕ထိေတာ့မေရာက္ေသးဘူး။ ဒီဘက္ကပဲျပန္လည္ လက္ခံနိုင္မယ့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးေတြ ၅၀၀ ေလာက္အတြက္ပို႔ထားတာပဲရွိတယ္။ ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မီမွာပါ။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလံုးက ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သူတို႔နိုင္ငံက ဘာေတြ အခက္အခဲရွိလဲဆိုတာကေတာ့ လွမ္းေမးရမွာေပါ့ “ ဟု ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အစုိးရသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျဖည္႔စြက္ၿပီး ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ျပန္လည္စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လာမည္႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေနမွ စတင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ ႏုိင္သည့္ အေျခအေန၌ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆုိခဲ႔ေသးသည္။

၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား နွင့္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္၍ မိသားစုလႊဲပို႕ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းနိုင္ေရး ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံႏုိင္ရန္ အသင္႔အေနထား ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

“ ေလွ်ာက္လႊာေတြက ဒီေန႕ထိေတာ့မေရာက္ေသးဘူး။ ဒီဘက္ကပဲျပန္လည္ လက္ခံနိုင္မယ့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးေတြ ၅၀၀ ေလာက္အတြက္ပို႔ထားတာပဲရွိတယ္။ ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မီမွာပါ။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလံုးက ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သူတို႔နိုင္ငံက ဘာေတြ အခက္အခဲရွိလဲဆိုတာကေတာ့ လွမ္းေမးရမွာေပါ့ “ ဟု ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အစုိးရသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျဖည္႔စြက္ၿပီး ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာမႈမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ျပန္လည္စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လာမည္႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေနမွ စတင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ ႏုိင္သည့္ အေျခအေန၌ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆုိခဲ႔ေသးသည္။

၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား နွင့္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္၍ မိသားစုလႊဲပို႕ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းနိုင္ေရး ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply