တည္ေထာင္ခြင့္မရသည့္ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ရၿပီးသား ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းမည္

0
401

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မညီညႊတ္ဟုဆိုကာ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မျပဳခဲ့သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ညီညႊတ္ေရးပါတီသည္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသြးခၽြန္္က ေျပာသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီခ်င္းညိႈႏိႈင္းရန္ က်န္ေနသည့္အတြက္ ပူးေပါင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို မေျပာၾကားေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာပါတီျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ အႏိုင္မရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာေမးျမန္းမႈကို အရိပ္အျမြတ္ေျပာၾကားသည္။

“ ပူးေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ပါတီက က်ေနာ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြတူတယ္။ သူတို႔ကလည္း ဆက္လက္ရပ္တည္ဖို႔ခက္ခဲလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပူးေပါင္းဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။” ဟု စာေရးဆရာေမာင္ေသြးခၽြန္ က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအမည္ကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားအမည္ျဖင့္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း ယင္းပါတီဝင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာေမာင္ေသြးခၽြန္ က ရွင္းျပသည္။

အမ်ိဳးသားေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည့္ မ်ိဳးခ်စ္ညီညႊတ္ေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီညႊတ္ဟုဆိုကာ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ မညီသည့္အခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမးျမန္းခဲ့မႈကို တစ္လၾကာေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ မရွိသည့္ အတြက္ အျခားပါတီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မညီညႊတ္ဟုဆိုကာ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္အတြက္ တည္ေထာင္သူ ၁၉ ဦးျဖင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

မဘသအဖြဲ႔မွ ပါတီႏိုင္ငံေရးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ မဘသ က ထုတ္ေဝသည့္ ေအာင္ေဇယ်တု ဂ်ာနယ္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မညီညႊတ္ဟုဆိုကာ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မျပဳခဲ့သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ညီညႊတ္ေရးပါတီသည္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသြးခၽြန္္က ေျပာသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီခ်င္းညိႈႏိႈင္းရန္ က်န္ေနသည့္အတြက္ ပူးေပါင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို မေျပာၾကားေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာပါတီျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ အႏိုင္မရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာေမးျမန္းမႈကို အရိပ္အျမြတ္ေျပာၾကားသည္။

“ ပူးေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ပါတီက က်ေနာ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြတူတယ္။ သူတို႔ကလည္း ဆက္လက္ရပ္တည္ဖို႔ခက္ခဲလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပူးေပါင္းဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။” ဟု စာေရးဆရာေမာင္ေသြးခၽြန္ က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအမည္ကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားအမည္ျဖင့္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း ယင္းပါတီဝင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာေမာင္ေသြးခၽြန္ က ရွင္းျပသည္။

အမ်ိဳးသားေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည့္ မ်ိဳးခ်စ္ညီညႊတ္ေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီညႊတ္ဟုဆိုကာ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ မညီသည့္အခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမးျမန္းခဲ့မႈကို တစ္လၾကာေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ မရွိသည့္ အတြက္ အျခားပါတီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မညီညႊတ္ဟုဆိုကာ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္အတြက္ တည္ေထာင္သူ ၁၉ ဦးျဖင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

မဘသအဖြဲ႔မွ ပါတီႏိုင္ငံေရးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ မဘသ က ထုတ္ေဝသည့္ ေအာင္ေဇယ်တု ဂ်ာနယ္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply