ရခိုင္ျပည္နယ္ သေျပက် စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းအား ေျပာင္းေရႊ႕မည္

0
123

ဇန္နဝါရီ ၁၅
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သေျပက် စစ္ေဘးေရွာင္ကယ္ဆယ္ေရးခစန္းကို သြားလာေရးအဆင္ေျပ မည့္ ပဲသတူေက်းရြာအနီးသုိ႔ လာမည့္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာ လက္ရွိတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သေျပက်ေက်းရြာအနီး ေက်းရြာသားမ်ားက ယာယီစီစဥ္ေပးထားသည့္ စခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနေရးထုိင္ေရး၊ သြားလာေရးအျပင္ ေသာက္သံုးေရးမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေန သည့္အတြက္ သြားလာေရးအဆင္ေျပမည့္ ဘူးသီးေတာင္-ရေသ့ေတာင္ကားလမ္းအနီး ေျမကြက္လပ္ေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အခုေနတဲ့ေနရာက ရြာသားေတြခ်ေပးထားတဲ့ေနရာပါ။ အဲဒီေနရာက လယ္ေျမေတြျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီရြာေတြက အရင္ကတည္းက ေရအခက္အခဲရွိတဲ့ရြာေတြပါ။ မၾကာခင္မွာ ေရျပႆနာေတြျဖစ္ လာႏုိင္တယ္။ က်န္းမာေရးကအစေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သြားေရးလာေရးကအစ အဆင္ေျပမယ့္ ေနာက္ေနရာတစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတာပါ”ဟု ရခို္င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အစည္းအရံုး (REC)၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ယခုေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ေနရာမွာ ဘူးသီးေတာင္-ရေသ့ေတာင္ကား လမ္းအနီးရွိ ပဲသတူေက်းရြာအနီးမွ စားက်က္ေျမကြက္ သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြား မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနထုိင္ရန္အတြက္ ယာယီတဲအိမ္မ်ားႏွင့္ တျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

“အခုေတာ့ သူတုိ႔မိသားစုေတြေနထုိင္မယ့္ တဲအိမ္ေတြေဆာက္ေနတယ္။ ၁၇ ရက္ေန႔မွာေျပာင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာက လက္ရိွေနရာ ထက္လည္းက်ယ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရေတြလည္းအဆင္ေျပတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြလည္း သြားလာေရးအဆင္ေျပတယ္။ အရင္ေနရာက လယ္ကြင္းေတြကိုျဖတ္ၿပီးသြားေနရေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေျပာင္းၿပီးလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စန္းကိုစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သေျပက်ေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိခိုလံႈေနၾကသူမ်ားမွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလာရမေတာင္တန္းအနီးမွ ေက်းရြာေပါင္း ၅ ရြာခန္႔က ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၄ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၂၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ယင္းစစ္ေဘးေရွာင္ေက်းရြာသားမ်ားအား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအစည္းအရံုး (REC)အဖြဲ႔က ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သေျပက် စစ္ေဘးေရွာင္ကယ္ဆယ္ေရးခစန္းကို သြားလာေရးအဆင္ေျပ မည့္ ပဲသတူေက်းရြာအနီးသုိ႔ လာမည့္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာ လက္ရွိတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သေျပက်ေက်းရြာအနီး ေက်းရြာသားမ်ားက ယာယီစီစဥ္ေပးထားသည့္ စခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနေရးထုိင္ေရး၊ သြားလာေရးအျပင္ ေသာက္သံုးေရးမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေန သည့္အတြက္ သြားလာေရးအဆင္ေျပမည့္ ဘူးသီးေတာင္-ရေသ့ေတာင္ကားလမ္းအနီး ေျမကြက္လပ္ေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အခုေနတဲ့ေနရာက ရြာသားေတြခ်ေပးထားတဲ့ေနရာပါ။ အဲဒီေနရာက လယ္ေျမေတြျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီရြာေတြက အရင္ကတည္းက ေရအခက္အခဲရွိတဲ့ရြာေတြပါ။ မၾကာခင္မွာ ေရျပႆနာေတြျဖစ္ လာႏုိင္တယ္။ က်န္းမာေရးကအစေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သြားေရးလာေရးကအစ အဆင္ေျပမယ့္ ေနာက္ေနရာတစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတာပါ”ဟု ရခို္င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အစည္းအရံုး (REC)၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ယခုေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ေနရာမွာ ဘူးသီးေတာင္-ရေသ့ေတာင္ကား လမ္းအနီးရွိ ပဲသတူေက်းရြာအနီးမွ စားက်က္ေျမကြက္ သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြား မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနထုိင္ရန္အတြက္ ယာယီတဲအိမ္မ်ားႏွင့္ တျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

“အခုေတာ့ သူတုိ႔မိသားစုေတြေနထုိင္မယ့္ တဲအိမ္ေတြေဆာက္ေနတယ္။ ၁၇ ရက္ေန႔မွာေျပာင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာက လက္ရိွေနရာ ထက္လည္းက်ယ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရေတြလည္းအဆင္ေျပတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြလည္း သြားလာေရးအဆင္ေျပတယ္။ အရင္ေနရာက လယ္ကြင္းေတြကိုျဖတ္ၿပီးသြားေနရေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေျပာင္းၿပီးလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စန္းကိုစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သေျပက်ေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိခိုလံႈေနၾကသူမ်ားမွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလာရမေတာင္တန္းအနီးမွ ေက်းရြာေပါင္း ၅ ရြာခန္႔က ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၄ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၂၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ယင္းစစ္ေဘးေရွာင္ေက်းရြာသားမ်ားအား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအစည္းအရံုး (REC)အဖြဲ႔က ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply