ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ၃ ႏွစ္တာကာလ လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္မည္

0
125

ဇန္နဝါရီ ၁၆
ေမစု

ကမာၻေပၚတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား ကိန္းဂဏာန္း ျမင့္တက္လာျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံးသူ မ်ားလာေနသျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္သည္ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္ျပီး ယင္းေန႔မွစတင္ကာ ကင္ဆာေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး ၊ေစာစီးစြာေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးေရး တို႔ကို ၃ႏွစ္ႀကာျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

” လူငယ္မ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးေနထိုင္မႈပုံစံ အသိပညာေတြ႐ရွိ သြားေစဖို႔ရယ္။ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ ေဆးရုံေတြ မွာေရာ ကင္ဆာ အသိပညာေပး တာ city mart လိုေစ်းဝယ္စင္တာေတြ shopping mallေတြမွာလည္း ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစား လကၶဏာေတြအေႀကာင္းပါတဲ့ က်န္းမာေရး လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြျဖန္႔ေဝမယ္။ စသျဖင့္ေနရာ အစုံမွာလည္း တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္း အတာနဲ႕ကမာၻ႔ကင္ဆာေန႔ အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေဒၚရင္ရင္ထြန္း ကေျပာသည္။

ကင္ဆာေယဘူယ်ကာကြယ္နည္းမ်ား ၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေစာလ်ွင္စြာေဖာ္ထုတ္ေရး လမ္းညႊန္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ စီဒီ ၊ နံရံကပ္ ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊
က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ကူးစက္မဟုတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အတြက္အခမဲ့က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းပညာေပးမ်ား အား ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ကမ္ပိန္း ၂၀၁၉ -၂၀၂၁ခုႏွစ္ ၃ႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုသိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာခံစားရသူ သန္းေပါင္း ၁၈ဒသမ ၁သန္းထိျမင့္တက္လာျပီး ေသဆုံးသူ မွာ ၉ဒသမ၆သန္းရွိေနေႀကာင္း ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၊ေသဆုံးမႈ မ်ား မွာအာရွတိုက္ေဒသမ်ား မွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကင္ဆာသုေတသန အဖြဲ႔ႀကီး မွခန္႔မွန္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား ၅ဦး လ်ွင္ ၁ဦး ႏႈန္း ၊ အမ်ိဳးသမီး ၆ဦးလ်ွင္ ၁ဦးႏႈန္း မွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးသား ၈ဦးလ်ွင္ ၁ဦးႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ဦးလ်ွင္ ၁ဦးႏႈန္းသည္ ေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံး နိုင္ေႀကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆
ေမစု

ကမာၻေပၚတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား ကိန္းဂဏာန္း ျမင့္တက္လာျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံးသူ မ်ားလာေနသျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္သည္ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္ျပီး ယင္းေန႔မွစတင္ကာ ကင္ဆာေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး ၊ေစာစီးစြာေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးေရး တို႔ကို ၃ႏွစ္ႀကာျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

” လူငယ္မ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးေနထိုင္မႈပုံစံ အသိပညာေတြ႐ရွိ သြားေစဖို႔ရယ္။ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ ေဆးရုံေတြ မွာေရာ ကင္ဆာ အသိပညာေပး တာ city mart လိုေစ်းဝယ္စင္တာေတြ shopping mallေတြမွာလည္း ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစား လကၶဏာေတြအေႀကာင္းပါတဲ့ က်န္းမာေရး လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြျဖန္႔ေဝမယ္။ စသျဖင့္ေနရာ အစုံမွာလည္း တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္း အတာနဲ႕ကမာၻ႔ကင္ဆာေန႔ အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေဒၚရင္ရင္ထြန္း ကေျပာသည္။

ကင္ဆာေယဘူယ်ကာကြယ္နည္းမ်ား ၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေစာလ်ွင္စြာေဖာ္ထုတ္ေရး လမ္းညႊန္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ စီဒီ ၊ နံရံကပ္ ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊
က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ကူးစက္မဟုတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အတြက္အခမဲ့က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းပညာေပးမ်ား အား ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ကမ္ပိန္း ၂၀၁၉ -၂၀၂၁ခုႏွစ္ ၃ႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုသိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာခံစားရသူ သန္းေပါင္း ၁၈ဒသမ ၁သန္းထိျမင့္တက္လာျပီး ေသဆုံးသူ မွာ ၉ဒသမ၆သန္းရွိေနေႀကာင္း ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၊ေသဆုံးမႈ မ်ား မွာအာရွတိုက္ေဒသမ်ား မွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကင္ဆာသုေတသန အဖြဲ႔ႀကီး မွခန္႔မွန္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား ၅ဦး လ်ွင္ ၁ဦး ႏႈန္း ၊ အမ်ိဳးသမီး ၆ဦးလ်ွင္ ၁ဦးႏႈန္း မွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးသား ၈ဦးလ်ွင္ ၁ဦးႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ဦးလ်ွင္ ၁ဦးႏႈန္းသည္ ေရာဂါေႀကာင့္ေသဆုံး နိုင္ေႀကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply