တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္လာေရာက္မႈနည္းပါး ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္း

0
156

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈမွာ ႏွစ္လနီးပါးခန္႔ရွိလာေနၿပီျဖစ္ရာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္ဆိုင္းထားရမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေဒသခံအမ်ားအျပားလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိသည့္ ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈဇုန္သို႔ ႏွစ္စဥ္ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားအျပားလာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ သိသိသာ သာက်ဆင္းေနေၾကာင္း ၀ံလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကေျပာသည္။

“နဂိုကလည္း ဘဂၤါလီပဋိပကၡေတြ၊ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြရွိေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့သတင္း ေတြကလည္း ႏုိင္ငံတကာကို ျပန္႔ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြမလာၾကေတာ့ဘူး။ ျပည္နယ္ရဲ႕၀င္ေငြ ေတြ က်ဆင္းေစပါတယ္။”ဟု ၀ံလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၿပီးဆံုးမည့္အေနအထားကိုမေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တခုလံုးရွိ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

“တိုက္ပြဲေတြကလည္း ေရရွည္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ တိုက္ပြဲရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကေတာ့ အခုလိုပြင့္လင္းရာသီမွာ တိုက္ၾကပါ တယ္။ ေအာက္တုိဘာကေန ေမအထိ အဲဒီၾကားထဲမွာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီလိုတိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတဲ့ အတြက္ ဘာေတြထိခိုက္ေနလဲဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ဧရိယာမွာ ေနထိုင္တဲ့လူမွမဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြက္လည္း ထိခိုက္တာပဲ။”ဟု ဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘဂၤါလီ-ရခိုင္ပဋိပကၡ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ေဒသတြင္းစီးပြာေရး လုပ္ငန္း အမ်ားစုတုိ႔မွာ ရပ္နားခဲ့ရသည့္အတြက္ ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈမွာ ႏွစ္လနီးပါးခန္႔ရွိလာေနၿပီျဖစ္ရာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္ဆိုင္းထားရမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေဒသခံအမ်ားအျပားလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိသည့္ ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈဇုန္သို႔ ႏွစ္စဥ္ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားအျပားလာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ သိသိသာ သာက်ဆင္းေနေၾကာင္း ၀ံလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကေျပာသည္။

“နဂိုကလည္း ဘဂၤါလီပဋိပကၡေတြ၊ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြရွိေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့သတင္း ေတြကလည္း ႏုိင္ငံတကာကို ျပန္႔ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြမလာၾကေတာ့ဘူး။ ျပည္နယ္ရဲ႕၀င္ေငြ ေတြ က်ဆင္းေစပါတယ္။”ဟု ၀ံလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ ဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၿပီးဆံုးမည့္အေနအထားကိုမေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တခုလံုးရွိ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

“တိုက္ပြဲေတြကလည္း ေရရွည္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ တိုက္ပြဲရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကေတာ့ အခုလိုပြင့္လင္းရာသီမွာ တိုက္ၾကပါ တယ္။ ေအာက္တုိဘာကေန ေမအထိ အဲဒီၾကားထဲမွာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီလိုတိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတဲ့ အတြက္ ဘာေတြထိခိုက္ေနလဲဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ဧရိယာမွာ ေနထိုင္တဲ့လူမွမဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြက္လည္း ထိခိုက္တာပဲ။”ဟု ဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘဂၤါလီ-ရခိုင္ပဋိပကၡ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ေဒသတြင္းစီးပြာေရး လုပ္ငန္း အမ်ားစုတုိ႔မွာ ရပ္နားခဲ့ရသည့္အတြက္ ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply