ျမန္မာႏွင့္ကေမာၻဒီးယားမွတင္ပို႔သည့္ဆန္ေခ်ာကို အီးယူက (၃)ႏွစ္စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္မည္

0
129

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ဥကၠာ

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)က ျမန္မာနဲ႔ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတို႔က တင္သြင္းတဲ့ဆန္ေခ်ာေတြကို မနက္ျဖန္ဇန္န၀ါရီ(၁၈)ရက္ကစၿပီး (၃)ႏွစ္စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္ခံေတာ့မယ္လို႔ ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာေကာ္မ႐ွင္က ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

(၂)ႏုိင္ငံရဲ႕ဆန္တင္ပို႔မႈျမင့္တက္ေနတာက အီးယူအဖြဲ႔ထဲက ဆန္ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတြအတြက္ စီးပြားေရးထိခိုက္ေစမႈေတြျဖစ္ေစတယ္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုက အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္ျခင္းအားျဖင့္ (၃)ႏွစ္အတြင္း တင္ပို႔မႈေတြေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္လို႔လည္း ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ၀င္ပါတယ္။

ပထမတစ္ႏွစ္မွာ ဆန္ေခ်ာတစ္တန္ကို (၁၇၅)ယူ႐ို၊ ဒုတိယတစ္ႏွစ္မွာ တစ္တန္ကို (၁၅၀)ယူ႐ိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးတစ္ႏွစ္မွာ တစ္တန္ကို (၁၂၅)ယူ႐ို စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္ခံသြားမွာပါ။

ဆန္တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ အီးယူရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးထိခိုက္ေနတဲ့အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္သြားဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ အီတလီႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အီးယူအဖြဲ႔တြင္းက စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ ႐ိုေမးနီးယားနဲ႔ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံစတဲ့ ဆန္ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံအားလံုးက ေထာက္ခံၾကတာေၾကာင့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆)ရက္မွာ စၿပီးစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တာပါ။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြအတြင္း ၿပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္ဆက္တိုက္ ဆန္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ရာသီမွာ ျမန္မာနဲ႔ကေမာၻဒီးယား(၂)ႏိုင္ငံေပါင္းရဲ႕အီးယူကို ဆန္တင္ပို႔ႏႈန္းက (၈၉)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆန္ေစ်းက အီးယူေစ်းကြက္ထက္ နည္းသလို ကာလတူထဲမွာ ေစ်းကက်သြားတယ္လို႔ ေတြ႔႐ွိခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ၀င္ပါတယ္။

ေစ်းနည္းတဲ့သြင္းကုန္ေတြေၾကာင့္ အီးယူထဲကဆန္ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႕ေစ်းကြက္ေ၀စုက (၆၁)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၂၉)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔လည္း ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ကေမာၻဒီးယားဟာ ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံေတြကို လက္နက္ခဲယမ္းကလြဲလို႔ အခြန္နဲ႔ခြဲတမ္းကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အီးယူရဲ႕ လက္နက္မွတပါးအရာအားလံုး(EBA)ကုန္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေနပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြကိုေပးတဲ့ အီးယူရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္(G.S.P)မ႑ိဳင္(၃)ရပ္ထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Source-European Commission

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ဥကၠာ

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)က ျမန္မာနဲ႔ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတို႔က တင္သြင္းတဲ့ဆန္ေခ်ာေတြကို မနက္ျဖန္ဇန္န၀ါရီ(၁၈)ရက္ကစၿပီး (၃)ႏွစ္စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္ခံေတာ့မယ္လို႔ ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာေကာ္မ႐ွင္က ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

(၂)ႏုိင္ငံရဲ႕ဆန္တင္ပို႔မႈျမင့္တက္ေနတာက အီးယူအဖြဲ႔ထဲက ဆန္ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတြအတြက္ စီးပြားေရးထိခိုက္ေစမႈေတြျဖစ္ေစတယ္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုက အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္ျခင္းအားျဖင့္ (၃)ႏွစ္အတြင္း တင္ပို႔မႈေတြေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္လို႔လည္း ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ၀င္ပါတယ္။

ပထမတစ္ႏွစ္မွာ ဆန္ေခ်ာတစ္တန္ကို (၁၇၅)ယူ႐ို၊ ဒုတိယတစ္ႏွစ္မွာ တစ္တန္ကို (၁၅၀)ယူ႐ိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးတစ္ႏွစ္မွာ တစ္တန္ကို (၁၂၅)ယူ႐ို စည္းၾကပ္ခြန္ေကာက္ခံသြားမွာပါ။

ဆန္တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ အီးယူရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးထိခိုက္ေနတဲ့အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္သြားဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ အီတလီႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အီးယူအဖြဲ႔တြင္းက စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ ႐ိုေမးနီးယားနဲ႔ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံစတဲ့ ဆန္ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံအားလံုးက ေထာက္ခံၾကတာေၾကာင့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆)ရက္မွာ စၿပီးစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တာပါ။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြအတြင္း ၿပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္ဆက္တိုက္ ဆန္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ရာသီမွာ ျမန္မာနဲ႔ကေမာၻဒီးယား(၂)ႏိုင္ငံေပါင္းရဲ႕အီးယူကို ဆန္တင္ပို႔ႏႈန္းက (၈၉)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆန္ေစ်းက အီးယူေစ်းကြက္ထက္ နည္းသလို ကာလတူထဲမွာ ေစ်းကက်သြားတယ္လို႔ ေတြ႔႐ွိခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ၀င္ပါတယ္။

ေစ်းနည္းတဲ့သြင္းကုန္ေတြေၾကာင့္ အီးယူထဲကဆန္ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႕ေစ်းကြက္ေ၀စုက (၆၁)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၂၉)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔လည္း ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ကေမာၻဒီးယားဟာ ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံေတြကို လက္နက္ခဲယမ္းကလြဲလို႔ အခြန္နဲ႔ခြဲတမ္းကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အီးယူရဲ႕ လက္နက္မွတပါးအရာအားလံုး(EBA)ကုန္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေနပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြကိုေပးတဲ့ အီးယူရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္(G.S.P)မ႑ိဳင္(၃)ရပ္ထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Source-European Commission

Leave a Reply