ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား သို႔ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ တိုးျမွင့္မည္

0
175

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီသိုေလွာင္စခန္းမ်ားနွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ စက္သံုးဆီမ်ားသတ္မွတ္အရည္အေသြးနွင့္ အျခင္အတြယ္မွန္ကန္ျပည့္၀မႈရွိမရွိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ားအား ယခု စစ္ေဆးမႈမ်ားထက္ ပို၍ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခု တိုးျမွင့္္္ေဆာင္ရြက္တာက ခါတိုင္းစစ္တာထက္ကို ပိုၿပိးေတာ့ ထပ္တိုးျမွင့္ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ကို ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းက ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းအရာရွိေတြ ကို ညႊန္ၾကားတဲ့ အပိုင္းကတစ္ပိုင္း ၊ေရနံႀကီိးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေကာ္မတီ ကေနၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း မွာ ရွိတဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီေတြကို စစ္ပါဆိုတဲ့ အပိုင္း အဲ့ အပိုင္းေတြနဲ႔ အခုဟာက တိုးျမွင့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မွာ ယခင္ကလည္း ခဏခဏ စစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီစစ္ေဆးခေတြကို ဆိုင္က ပဲ က်ခံရပါတယ္”ဟု ဦးလေရာ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တစ္လလွ်င္ တစ္ခါ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးလေရာ္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚအထက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ Mobile Fuel Lab ျဖင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္နွင့္ မႏၱေလး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္သာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သံုးဆီမ်ား၏အရည္အေသြးနွင့္အျခင္အတြယ္ျပည့္၀မႈရရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရနံနွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ Mobile Fuel Lab ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မပါပဲ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ယခု ထက္ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလေရာ္ကေျပာသည္။

“စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ေတြကို စစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ စစ္တဲ့အပိုင္းမွာ ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ မိုဘိုင္းလက္နဲ႔ စစ္တဲ့ အပိုင္းရွိတယ္။မိုဘိုင္းလက္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အမယ္ေတြအကုန္လံုးကို မစစ္နိုင္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၃ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္တာေပါ့ ။ Mobile Fuel Lab နဲ႔ စစ္တာ စုစုေပါင္းေဂြ တစ္နို္င္ငံလံုး အႀကိမ္အေရအတြက္ ၄၄၄ ႀကိမ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔နဲ႔ စစ္တာက်ေတာ့ နွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ဒီဆိုင္ကို အရည္အေသြးမမွီဘူး။အခ်ိန္အတြယ္မျပည့္ဘူးဆိုၿပီး တခ်ိဳ႕က တိုင္ၾကားတယ္။တိုင္ၾကားလို႔ စစ္တာရယ္ တစ္ခါတရံ စပလိုင္းခ်က္နဲ႔ စစ္တာရယ္ ေရနံႀကိီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကေန စစ္တာ”ဟု ဦးလေရာ္ကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးနွင့္အျခင္အတြယ္မွန္ကန္ျပည့္၀မႈမရွိၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေရနံနွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိိိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ ပုဒ္မခြဲ(င) အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တားျမစ္ခ်က္အားေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရပါက ပုဒ္မ ၃၉ (ခ) အရ ၆ လထက္ မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီသိုေလွာင္စခန္းမ်ားနွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ စက္သံုးဆီမ်ားသတ္မွတ္အရည္အေသြးနွင့္ အျခင္အတြယ္မွန္ကန္ျပည့္၀မႈရွိမရွိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ားအား ယခု စစ္ေဆးမႈမ်ားထက္ ပို၍ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခု တိုးျမွင့္္္ေဆာင္ရြက္တာက ခါတိုင္းစစ္တာထက္ကို ပိုၿပိးေတာ့ ထပ္တိုးျမွင့္ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ကို ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းက ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းအရာရွိေတြ ကို ညႊန္ၾကားတဲ့ အပိုင္းကတစ္ပိုင္း ၊ေရနံႀကီိးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေကာ္မတီ ကေနၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း မွာ ရွိတဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီေတြကို စစ္ပါဆိုတဲ့ အပိုင္း အဲ့ အပိုင္းေတြနဲ႔ အခုဟာက တိုးျမွင့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မွာ ယခင္ကလည္း ခဏခဏ စစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီစစ္ေဆးခေတြကို ဆိုင္က ပဲ က်ခံရပါတယ္”ဟု ဦးလေရာ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တစ္လလွ်င္ တစ္ခါ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးလေရာ္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚအထက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ Mobile Fuel Lab ျဖင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္နွင့္ မႏၱေလး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္သာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သံုးဆီမ်ား၏အရည္အေသြးနွင့္အျခင္အတြယ္ျပည့္၀မႈရရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရနံနွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ Mobile Fuel Lab ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မပါပဲ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ယခု ထက္ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလေရာ္ကေျပာသည္။

“စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ေတြကို စစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ စစ္တဲ့အပိုင္းမွာ ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ မိုဘိုင္းလက္နဲ႔ စစ္တဲ့ အပိုင္းရွိတယ္။မိုဘိုင္းလက္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အမယ္ေတြအကုန္လံုးကို မစစ္နိုင္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၃ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္တာေပါ့ ။ Mobile Fuel Lab နဲ႔ စစ္တာ စုစုေပါင္းေဂြ တစ္နို္င္ငံလံုး အႀကိမ္အေရအတြက္ ၄၄၄ ႀကိမ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔နဲ႔ စစ္တာက်ေတာ့ နွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ဒီဆိုင္ကို အရည္အေသြးမမွီဘူး။အခ်ိန္အတြယ္မျပည့္ဘူးဆိုၿပီး တခ်ိဳ႕က တိုင္ၾကားတယ္။တိုင္ၾကားလို႔ စစ္တာရယ္ တစ္ခါတရံ စပလိုင္းခ်က္နဲ႔ စစ္တာရယ္ ေရနံႀကိီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကေန စစ္တာ”ဟု ဦးလေရာ္ကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးနွင့္အျခင္အတြယ္မွန္ကန္ျပည့္၀မႈမရွိၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေရနံနွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိိိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ ပုဒ္မခြဲ(င) အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တားျမစ္ခ်က္အားေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရပါက ပုဒ္မ ၃၉ (ခ) အရ ၆ လထက္ မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply