အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆိုကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ မလႈပ္သာမလွည့္သာျဖစ္ေနသည့္ အီးယူမွႏုတ္ထြက္ေရးကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကိဳးပမ္း

0
92

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္က ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္မွာ အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆိုကိုမဲခြဲရမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကႏုတ္ထြက္ေရးအၾကပ္အတည္းကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီေရစာ ေမကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမရဲ႕အစိုးရကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာမဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံမဲ(၃၂၅)မဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ(၃၀၆)မဲရခဲ့ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္က အီးယူကႏုတ္ထြက္ေရးေမနဲ႔အီးယူအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ပယ္ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ေရးအနာဂတ္က မေရမရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ဥပေဒအရ ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ထားတဲ့ မတ္လ(၂၉)ရက္မတိုင္ခင္ ၿဗိတိန္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္(၅၀)အတြင္း အနက္႐ွိဳင္းဆံုးႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြ႔ေနၿပီး (၁၉၇၃)ခုႏွစ္မွာ ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အီးယူအဖြဲ႔ကေန ဘယ္လိုႏုတ္ထြက္မလဲဆိုတာနဲ႔ ႏုတ္ထြက္မလား၊ မႏုတ္ထြက္ဘူးလားဆိုတာေတာင္ မေရမရာျဖစ္ေနပါတယ္။

အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆိုအတြက္ မဲခြဲမႈမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ (၂၀၁၆)အီးယူကႏုတ္ထြက္ေရးလူထုဆႏၵေကာက္ယူမႈရလဒ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္႐ွိတယ္လို႔ ေမကေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေမနဲ႔အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြညွိႏႈိင္းထားတဲ့ရလဒ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ဟာ အီးယူကေန အစီအစဥ္တက်မဟုတ္ဘဲ ႏုတ္ထြက္တာ၊ အခ်ိန္ေနာက္ဆုတ္သြားတာနဲ႔ အီးယူအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနတာနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူမႈေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္လုပ္တာတို႔ ျပဳလုပ္ဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္က ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္မွာ အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆိုကိုမဲခြဲရမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကႏုတ္ထြက္ေရးအၾကပ္အတည္းကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီေရစာ ေမကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမရဲ႕အစိုးရကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာမဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံမဲ(၃၂၅)မဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ(၃၀၆)မဲရခဲ့ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္က အီးယူကႏုတ္ထြက္ေရးေမနဲ႔အီးယူအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ပယ္ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ေရးအနာဂတ္က မေရမရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ဥပေဒအရ ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ထားတဲ့ မတ္လ(၂၉)ရက္မတိုင္ခင္ ၿဗိတိန္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္(၅၀)အတြင္း အနက္႐ွိဳင္းဆံုးႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြ႔ေနၿပီး (၁၉၇၃)ခုႏွစ္မွာ ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အီးယူအဖြဲ႔ကေန ဘယ္လိုႏုတ္ထြက္မလဲဆိုတာနဲ႔ ႏုတ္ထြက္မလား၊ မႏုတ္ထြက္ဘူးလားဆိုတာေတာင္ မေရမရာျဖစ္ေနပါတယ္။

အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆိုအတြက္ မဲခြဲမႈမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ (၂၀၁၆)အီးယူကႏုတ္ထြက္ေရးလူထုဆႏၵေကာက္ယူမႈရလဒ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္႐ွိတယ္လို႔ ေမကေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေမနဲ႔အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြညွိႏႈိင္းထားတဲ့ရလဒ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ဟာ အီးယူကေန အစီအစဥ္တက်မဟုတ္ဘဲ ႏုတ္ထြက္တာ၊ အခ်ိန္ေနာက္ဆုတ္သြားတာနဲ႔ အီးယူအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနတာနဲ႔႔ပတ္သက္တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူမႈေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္လုပ္တာတို႔ ျပဳလုပ္ဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply