တပ္မေတာ္သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

0
93

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၈)၊ ေန႔လည္ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု-ယဥ္ေကႏြယ္

#TheFifthWave

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၈)၊ ေန႔လည္ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု-ယဥ္ေကႏြယ္

#TheFifthWave

Leave a Reply