ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရး သံတံမန္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ဇာဏ္ခီနွင့္ ဒါရိုက္တာ ခရစ္စတီးနားခီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္က ခန္႔အပ္

0
114

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရး သံတံမန္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ဇာဏ္ခီနွင့္ ဒါရိုက္တာ ခရစ္စတီးနားခီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္က ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

The Yangonsteps2019 ကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္၅နာရီ တြင္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္းေနရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ဆီလမ္းေလ်ွာက္ကာ ျမိဳ႕ေတာ္၏ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားအား promote လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

” မသိဘူးေလ်ွာက္မယ္ ” လမ္းေလ်ွာက္ကမ္ပိန္း The Yangonsteps2019 တြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကေမာၻေအး ဘုရားလမ္းေပၚရွိ ျမန္မာပလာဇာ promotion aera တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္ ႏွင့္ ၂၀ရက္မ်ား တြင္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားရယူကာ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရး သံတံမန္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ဇာဏ္ခီနွင့္ ဒါရိုက္တာ ခရစ္စတီးနားခီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္က ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

The Yangonsteps2019 ကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္၅နာရီ တြင္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္းေနရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ဆီလမ္းေလ်ွာက္ကာ ျမိဳ႕ေတာ္၏ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားအား promote လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

” မသိဘူးေလ်ွာက္မယ္ ” လမ္းေလ်ွာက္ကမ္ပိန္း The Yangonsteps2019 တြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကေမာၻေအး ဘုရားလမ္းေပၚရွိ ျမန္မာပလာဇာ promotion aera တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္ ႏွင့္ ၂၀ရက္မ်ား တြင္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားရယူကာ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply