အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဖမ္းစီးခံရသည့္ FDA ညႊန္ခ်ဳပ္ရံုးထုတ္ တရားလိုျပသက္ေသ ဆင့္ေခၚမႈ သမၼာန္စာအတည္မျဖစ္၍ မစစ္ေဆးျဖစ္

0
83

ဇန္နဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိလိုက္စားသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္သည့္ ဒိုင္းမြန္းစီးတီး ကုမၸဏီ က ဦးကိုလတ္ ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္ ။

တရားလိုျပ သက္ေသအျဖစ္ အေယာက္ (၃၀) ေက်ာ္တင္ျပထားၿပီး တရားလိုဘက္မွ တရားလိုျပသက္ေသ (၃) ဦးအား ပယ္ခဲ့၍ စစ္ေဆးရန္ (၁) ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့ကာ စစ္ေဆးရန္သက္ေသကုန္ပါက စြဲခ်က္အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေန႔စစ္တာက ဒိုင္းမြန္းစီးတီး ကုမၸဏီက ဦးကိုလတ္ ဆိုသူကို စစ္ေဆးတယ္ ။ ေနာက္တပတ္ေတာ့ သမၼာန္စာအတည္မျဖစ္တဲ့ ကိုေနလင္းေအာင္ ကိုစစ္မယ္။ သူလာတာမလာတာေတာ့ မတက္နိုင္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ကိုကို က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမကြက္ေပၚရွိ ေနအိမ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္အတြင္း အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ အျခားေျမကြက္ေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း၊ တစ္ထပ္တိုက္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ကားဂိုေဒါင္ပါ ႏွစ္ထပ္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ဂိတ္တဲတစ္လံုး၊ ေရကူးကန္ တစ္ခုႏွင့္ ေရပန္းတစ္ခုတုိ႕အားလည္းေကာင္း စုစုေပါင္း တန္ဘိုးေငြက်ပ္ ၁၅၁,၄၃၉,၇၈၆/- (က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္)ကို အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ထိုသို႔စြပ္စြဲခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ၄င္းအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီထံမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဆာက္အဦမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိျခင္း၊ ဌာန အႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕၏ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲေနျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေပးပါရန္ တုိင္ၾကားလာမႈအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိလိုက္စားသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္သည့္ ဒိုင္းမြန္းစီးတီး ကုမၸဏီ က ဦးကိုလတ္ ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္ ။

တရားလိုျပ သက္ေသအျဖစ္ အေယာက္ (၃၀) ေက်ာ္တင္ျပထားၿပီး တရားလိုဘက္မွ တရားလိုျပသက္ေသ (၃) ဦးအား ပယ္ခဲ့၍ စစ္ေဆးရန္ (၁) ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့ကာ စစ္ေဆးရန္သက္ေသကုန္ပါက စြဲခ်က္အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေန႔စစ္တာက ဒိုင္းမြန္းစီးတီး ကုမၸဏီက ဦးကိုလတ္ ဆိုသူကို စစ္ေဆးတယ္ ။ ေနာက္တပတ္ေတာ့ သမၼာန္စာအတည္မျဖစ္တဲ့ ကိုေနလင္းေအာင္ ကိုစစ္မယ္။ သူလာတာမလာတာေတာ့ မတက္နိုင္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ကိုကို က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမကြက္ေပၚရွိ ေနအိမ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္အတြင္း အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ အျခားေျမကြက္ေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း၊ တစ္ထပ္တိုက္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ကားဂိုေဒါင္ပါ ႏွစ္ထပ္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ဂိတ္တဲတစ္လံုး၊ ေရကူးကန္ တစ္ခုႏွင့္ ေရပန္းတစ္ခုတုိ႕အားလည္းေကာင္း စုစုေပါင္း တန္ဘိုးေငြက်ပ္ ၁၅၁,၄၃၉,၇၈၆/- (က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္)ကို အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ထိုသို႔စြပ္စြဲခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ၄င္းအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီထံမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဆာက္အဦမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိျခင္း၊ ဌာန အႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕၏ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲေနျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေပးပါရန္ တုိင္ၾကားလာမႈအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က သိရသည္။

Leave a Reply