ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ နွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ရန္ပံုေငြပြဲက်င္းပမည္

0
152

ဇန္နဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ နွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းရန္ပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ Yadanarbon Event Park တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိုးသူ၊ ခ်စ္ေကာင္း ၊ ေစာဖိုးခြား ၊ သာဒီးလူ ၊ ဖိုးျပည့္ ၊ ေကာ္နီ ၊ စႏၵီျမင့္လြင္ ၊ mary ၊ ၿပံဳးျမသြယ္ နွင့္ လူငယ္အနုပညာရွင္မ်ားစြာပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ ရံပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္ခမ်ားမွာ ႏွစ္ေသာင္းခြဲက်ပ္၊ တစ္ေသာင္းခြဲက်ပ္၊ တစ္ေသာင္းက်ပ္၊ ငါးေထာင္က်ပ္ (ခံုမဲ့) စသည့္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကို စက်င္နဲ႔ ထုဖို႔ အစည္းေဝးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတယ္ ။ စက်င္ဟာ ျဖဴစင္တယ္ မာေက်ာတယ္ ။ ဒီလိုပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျဖဴစင္တယ္ ။ မာေက်ာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း စက်င္ေက်ာက္နဲ႔ ထုလုပ္တာပါ ။´´ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ နွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ နာယက ဦးသိန္းတန္ က ေျပာသည္ ။

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စက်င္ ပန္းတေမာ့ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္တုသည္ အျမင့္ (၁၂)ေပ၊ ထိုင္ခံုအျမင့္ (၁)ေပ၊ ေအာက္ခံ ခံုအျမင့္ (၂)ေပ စုစုေပါင္း အျမင့္ (၁၅)ေပရွိၿပီး တစ္တံုးတည္းေသာ စက်င္ေက်ာက္တံုးျဖင့္ ထုဆစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက်င္ေက်ာက္တုန္းႀကီးမွာ တန္ခ်ိန္ ၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ နွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းရန္ပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ Yadanarbon Event Park တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိုးသူ၊ ခ်စ္ေကာင္း ၊ ေစာဖိုးခြား ၊ သာဒီးလူ ၊ ဖိုးျပည့္ ၊ ေကာ္နီ ၊ စႏၵီျမင့္လြင္ ၊ mary ၊ ၿပံဳးျမသြယ္ နွင့္ လူငယ္အနုပညာရွင္မ်ားစြာပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ ရံပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္ခမ်ားမွာ ႏွစ္ေသာင္းခြဲက်ပ္၊ တစ္ေသာင္းခြဲက်ပ္၊ တစ္ေသာင္းက်ပ္၊ ငါးေထာင္က်ပ္ (ခံုမဲ့) စသည့္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကို စက်င္နဲ႔ ထုဖို႔ အစည္းေဝးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတယ္ ။ စက်င္ဟာ ျဖဴစင္တယ္ မာေက်ာတယ္ ။ ဒီလိုပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျဖဴစင္တယ္ ။ မာေက်ာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း စက်င္ေက်ာက္နဲ႔ ထုလုပ္တာပါ ။´´ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ နွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ နာယက ဦးသိန္းတန္ က ေျပာသည္ ။

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စက်င္ ပန္းတေမာ့ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္တုသည္ အျမင့္ (၁၂)ေပ၊ ထိုင္ခံုအျမင့္ (၁)ေပ၊ ေအာက္ခံ ခံုအျမင့္ (၂)ေပ စုစုေပါင္း အျမင့္ (၁၅)ေပရွိၿပီး တစ္တံုးတည္းေသာ စက်င္ေက်ာက္တံုးျဖင့္ ထုဆစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက်င္ေက်ာက္တုန္းႀကီးမွာ တန္ခ်ိန္ ၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply