ႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တပ္မေတာ္ထံမွသာ အစိုးရက တဆင့္ျပန္ရေနဟု ဆို

0
167

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိမႈမရွိဘဲ တပ္မေတာ္ထံမွသာ အစိုးရက တဆင့္ျပန္လည္ ျပန္လည္ရရွိ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္အေရးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ Devlopment Media Group (DMG) ( ၆) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကသတင္းအခ်က္အလက္ လံုေလာက္ေအာင္ မရဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းအမွားေတြြ ရေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတ္ာ တို႕ျမင္ရတယ္။ ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ျပန္ၾကည့္လို႔ရွိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းအခ်က္အလက္အကုန္ရတဲ့အဖြဲ႕အစည္း အပ္က်တာကအစ သိရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးပဲ ။ စစ္ဘက္ေရးရာလံုျခံဳေရးနဲ႕ ေအာက္ေျခမွာဆိုရဲတပ္ဖြဲ႕ေပါ့။ အဲႏွစ္ဖြဲ႕လံုးကို ကိုင္တြယ္ထားတာက တပ္မေတာ္ကကိုင္ထားတာေလ။ တပ္မေတာ္ တစ္ဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သတင္းအခ်က္ အလက္ ရေနတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ကျမင္ရတယ္။” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာေရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရာတြင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိမႈ မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရပါ လံုေလာက္စြာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကေျပာသည္။

“မီဒီယာေရာ ျပည္သူလူထုေရာ လက္ရွိအစိုးရကပါ ရခိုင္အေရး နဲ႕ပတ္သက္ရင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လံုေလာက္ေအာင္ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အနီးဆံုးဥပမာျပရမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ကထုတ္တဲ့သတင္းနဲ႕ အစိုးရက ထုတ္တဲ့သတင္း ႏွစ္ခု က ကြာဟေနတယ္။ လက္ရွိအစိုးရကိုယ္တိုင္က သူ႕မွာသတင္းအခ်က္ အလက္ လံုေလာက္ေအာင္မရဘူးဆ္ုိတာ။ ႀကိမ္းေသေပါက္ ျမင္ေနရတယ္” ဟု ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ အသြင္းေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္မွာ ၈ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ၊ လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ ၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း DMG ( ၆) ႏွစ္ျပည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕အျပင္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွာသိ၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕မသိေသးေၾကာင္းသာေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္အေျခစိုက္ DVB သတင္းေထာက္ဦးကိုေအာင္ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိမႈမရွိဘဲ တပ္မေတာ္ထံမွသာ အစိုးရက တဆင့္ျပန္လည္ ျပန္လည္ရရွိ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္အေရးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ Devlopment Media Group (DMG) ( ၆) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကသတင္းအခ်က္အလက္ လံုေလာက္ေအာင္ မရဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းအမွားေတြြ ရေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတ္ာ တို႕ျမင္ရတယ္။ ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ျပန္ၾကည့္လို႔ရွိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းအခ်က္အလက္အကုန္ရတဲ့အဖြဲ႕အစည္း အပ္က်တာကအစ သိရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးပဲ ။ စစ္ဘက္ေရးရာလံုျခံဳေရးနဲ႕ ေအာက္ေျခမွာဆိုရဲတပ္ဖြဲ႕ေပါ့။ အဲႏွစ္ဖြဲ႕လံုးကို ကိုင္တြယ္ထားတာက တပ္မေတာ္ကကိုင္ထားတာေလ။ တပ္မေတာ္ တစ္ဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သတင္းအခ်က္ အလက္ ရေနတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ကျမင္ရတယ္။” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာေရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရာတြင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိမႈ မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရပါ လံုေလာက္စြာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကေျပာသည္။

“မီဒီယာေရာ ျပည္သူလူထုေရာ လက္ရွိအစိုးရကပါ ရခိုင္အေရး နဲ႕ပတ္သက္ရင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လံုေလာက္ေအာင္ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အနီးဆံုးဥပမာျပရမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ကထုတ္တဲ့သတင္းနဲ႕ အစိုးရက ထုတ္တဲ့သတင္း ႏွစ္ခု က ကြာဟေနတယ္။ လက္ရွိအစိုးရကိုယ္တိုင္က သူ႕မွာသတင္းအခ်က္ အလက္ လံုေလာက္ေအာင္မရဘူးဆ္ုိတာ။ ႀကိမ္းေသေပါက္ ျမင္ေနရတယ္” ဟု ဦးေဇယ်ာလိႈင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ အသြင္းေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္မွာ ၈ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ၊ လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ ၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း DMG ( ၆) ႏွစ္ျပည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕အျပင္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွာသိ၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕မသိေသးေၾကာင္းသာေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္အေျခစိုက္ DVB သတင္းေထာက္ဦးကိုေအာင္ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

 

Leave a Reply