ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး ဆႏၵျပ

0
84

ဇန္နဝါရီ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံျဖစ္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အလိုမရွိ အလိုမရွိ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္ဆႏၵျပၾကသည္ ။

“အဓိက ဆႏၵျပတဲ့အေၾကာင္းအရင္းက ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမွာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵသေဘာထားမပါပဲ ေရးဆြဲမွာကို မလိုလားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံပါေစခ်င္တယ္ ။´´ ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဆြ က ေျပာသည္ ။

ပုဂံေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔အသံမ်ားပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကတည္းက စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“၁၉၉၈ ခုနွစ္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာ ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူတယ္ ။ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ပုဂံျပတိုက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္လာတဲ့ အေျခခံမူၾကမ္းေတြကို သာသာနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ကို ပို႔ထားတယ္ ။ ဝန္ႀကီးဌာနကေန လႊတ္ေတာ္ကိုတင္တယ္ ။ ဒါနဲ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းက နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာထဲမွာပါလာတယ္ ။ ဒါေတြကို ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ျပင္ခ်င္တာေတြ ထည့္ခ်င္တာေတြ ေရးၿပီး လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္တင္ခဲ့တယ္ ။ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကေန အထက္အဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့တယ္ ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပည္သူ႔အသံေတြပါမလာဘူး ။ ဒါကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုလို႔ အဲ့ဒီေန႔ အမီဆႏၵျပတာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ဦးေက်ာ္ေဆြ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ား၌ ဥပေဒ၏ အကာကြယ္မရွိပဲ လူအမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း၌သာ ဥပေဒက သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ပုဂံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္မ်ား အမ်ားဆံုးတည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ားတြက္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈရွိေစလိုၿပီး လူေနရပ္ရြာမ်ားတြင္ စည္ပင္ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ အျခားဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံျဖစ္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အလိုမရွိ အလိုမရွိ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္ဆႏၵျပၾကသည္ ။

“အဓိက ဆႏၵျပတဲ့အေၾကာင္းအရင္းက ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမွာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵသေဘာထားမပါပဲ ေရးဆြဲမွာကို မလိုလားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံပါေစခ်င္တယ္ ။´´ ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဆြ က ေျပာသည္ ။

ပုဂံေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔အသံမ်ားပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကတည္းက စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“၁၉၉၈ ခုနွစ္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာ ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူတယ္ ။ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ပုဂံျပတိုက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္လာတဲ့ အေျခခံမူၾကမ္းေတြကို သာသာနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ကို ပို႔ထားတယ္ ။ ဝန္ႀကီးဌာနကေန လႊတ္ေတာ္ကိုတင္တယ္ ။ ဒါနဲ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းက နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာထဲမွာပါလာတယ္ ။ ဒါေတြကို ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ျပင္ခ်င္တာေတြ ထည့္ခ်င္တာေတြ ေရးၿပီး လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္တင္ခဲ့တယ္ ။ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကေန အထက္အဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့တယ္ ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပည္သူ႔အသံေတြပါမလာဘူး ။ ဒါကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုလို႔ အဲ့ဒီေန႔ အမီဆႏၵျပတာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ဦးေက်ာ္ေဆြ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ား၌ ဥပေဒ၏ အကာကြယ္မရွိပဲ လူအမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း၌သာ ဥပေဒက သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ပုဂံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္မ်ား အမ်ားဆံုးတည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ားတြက္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈရွိေစလိုၿပီး လူေနရပ္ရြာမ်ားတြင္ စည္ပင္ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ အျခားဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply