မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား NLD ပါတီမွ ထုတ္ပါယ္

0
76

ဇန္နဝါရီ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတစ္ဦးက တိုင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ ထုတ္ပါယ္လိုက္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းသည္ ယခင္ကလည္း တိုင္ၾကားခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ရွိၿပီး ယခုတိုင္ၾကားမႈအတြက္ ပိုႀကီးသည့္ျပစ္ဒဏ္အား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီတစ္ခါမွာ ပိုမိုႀကီးမားတ့ဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္တယ္လို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္တ့ဲအတြက္ ပါတီကေနထုတ္ပါတယ္တ့ဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ က Fifth Wave မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထုတ္ပါယ္သည့္အေၾကာင္းၾကားစာအား မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ကာယကံရွင္ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အေရးယူေပးရန္ ျပည္သူတစ္ဦးက တိုင္ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

တိုင္ၾကားခံရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လည္း ပါတီတြင္း ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေျပာလို ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ကိုယ္စားျပဳၿပီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခ့ဲသည္။

ထုတ္ပါယ္သည့္အေၾကာင္း မဂၤလာဒံုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား Fifth Wave မီဒီယာက ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လည္း ပါတီတြင္းကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေျပာလိုေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

#thefifthwavenews #မဂၤလာဒံုကိုယ္စားလွယ္ #ထုတ္ပါယ္ခံရ #NLD #ပဥၥမလိႈင္း

Photo : Aung Hlaing Win Fb

ဇန္နဝါရီ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတစ္ဦးက တိုင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ ထုတ္ပါယ္လိုက္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းသည္ ယခင္ကလည္း တိုင္ၾကားခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ရွိၿပီး ယခုတိုင္ၾကားမႈအတြက္ ပိုႀကီးသည့္ျပစ္ဒဏ္အား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီတစ္ခါမွာ ပိုမိုႀကီးမားတ့ဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္တယ္လို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္တ့ဲအတြက္ ပါတီကေနထုတ္ပါတယ္တ့ဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ က Fifth Wave မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထုတ္ပါယ္သည့္အေၾကာင္းၾကားစာအား မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ကာယကံရွင္ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အေရးယူေပးရန္ ျပည္သူတစ္ဦးက တိုင္ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

တိုင္ၾကားခံရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လည္း ပါတီတြင္း ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေျပာလို ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ကိုယ္စားျပဳၿပီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခ့ဲသည္။

ထုတ္ပါယ္သည့္အေၾကာင္း မဂၤလာဒံုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား Fifth Wave မီဒီယာက ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လည္း ပါတီတြင္းကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေျပာလိုေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

#thefifthwavenews #မဂၤလာဒံုကိုယ္စားလွယ္ #ထုတ္ပါယ္ခံရ #NLD #ပဥၥမလိႈင္း

Photo : Aung Hlaing Win Fb

Leave a Reply