မီနီအုိးေဝ သုံးဘီးယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးရာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ခြဲျခားထားသည့္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္

0
163

ဇန္နဝါရီ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

အရစ္က်ဝယ္ယူထားေသာ မီနီအုိးေဝ သုံးဘီးယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးရာတြင္ OWAY Ride ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

OWAY Ride ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သုံးဘီးယာဥ္ အရစ္က်ဝယ္ယူသူမ်ားကုိ အုပ္စုမ်ား ခြဲျခားထားၿပီး အုပ္စု Aႏွင့္ အုပ္စု B တြင္ ပါဝင္ေသာ အစီးေရ ၅၀ ကုိ ကုမၸဏီ က ေငြေၾကး စုိက္ထုတ္၍ ယာဥ္လုိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ႔ေသာ္လည္း အုပ္စု C ႏွင့္ အုပ္စု D တြင္ပါဝင္ေသာ ယာဥ္ ၃၆ စီး အား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း မီနီအိုးေဝ အရစ္က်ဝယ္ယူထားသူမ်ားထံ က သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က မတက္နိုင္လို႔ အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္ထားရတာ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေတြရွိတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ က စုိက္ထုတ္ေပးသြင္းေပးဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္ ။ ကုမၸဏီက စိုက္ထုတ္ထားတဲ့ ေငြကို တစ္ရက္ တစ္ေထာင္နႈန္းနဲပ ျပန္ေပးမယ္ ။ ဒီလိုဆို အဆက္ေျပနိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုပဲဝယ္တဲ့ သူေတြက် လုပ္ေပးတယ္ ” ဟု မီနီအိုးေဝ သံုးဘီး အရစ္က်ဝယ္ယူထားသူ ဦးဝင္းညြန္႔ က ေျပာသည္။

အုိးေဝကုမၸဏီ က သုံးဘီးအရစ္က်ဝယ္ယူေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္ (၃) ႏွစ္စာ အတြက္ ပထမ ၆ လ မွာ တစ္ရက္လ်င္ ေငြက်ပ္ ၆၇၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ တစ္ရက္လ်င္ ၅၂၀၀ ေပးသြင္းရသည့္အတြက္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးဘီးယာဥ္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ႏုိင္ၿပီး ေငြသြင္းရန္က်န္ေနေသးသည့္အတြက္ ေပးသြင္းေငြ မေက်ေသးသေရြ႕ ယာဥ္သည္ ကုမၸဏီပုိင္ဆိုင္သည္ဟု မွတ္ယူထားေၾကာင္း အရစ္က် ဝယ္ယူ ယာဥ္ေမာင္း ဦးလွျမင့္သိဏ္း က ေျပာသည္။

“တစ္ေယာက္ကုိ လုပ္ေပးရင္ ကုမၸဏီ က ရွိတာ အကုန္လုံးကို လုပ္ေပးဖို႔ လိုခ်င္ေနတာ။ တစ္းစီကုိ တစ္သိန္းဆိုရင္ အစီး ၃၀၀ ဆိုရင္ သိန္းသုံးရာေလာက္ ဘယ္အိတ္ထဲက သြားစုိက္ဆြဲေပးမွာလဲ။ ေငြေခ်းလိုင္စင္ရွိတဲ႔ ကုမၸဏီလည္း မဟုတ္ဘူး” ဟု OWAY Ride မွ ဒါရိုက္တာ ကုိေက်ာ္မင္းေဆြ က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸအဏီမအေနျဖင့္ သက္တမ္းတိုးေပးသည့္ ယာဥ္မ်ားသည္ ပရိုမိုးရွင္းကာလတြင္ ဝယ္ယူသည့္ သံုးဘီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

အရစ္က်ဝယ္ယူထားေသာ မီနီအုိးေဝ သုံးဘီးယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးရာတြင္ OWAY Ride ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

OWAY Ride ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သုံးဘီးယာဥ္ အရစ္က်ဝယ္ယူသူမ်ားကုိ အုပ္စုမ်ား ခြဲျခားထားၿပီး အုပ္စု Aႏွင့္ အုပ္စု B တြင္ ပါဝင္ေသာ အစီးေရ ၅၀ ကုိ ကုမၸဏီ က ေငြေၾကး စုိက္ထုတ္၍ ယာဥ္လုိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ႔ေသာ္လည္း အုပ္စု C ႏွင့္ အုပ္စု D တြင္ပါဝင္ေသာ ယာဥ္ ၃၆ စီး အား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း မီနီအိုးေဝ အရစ္က်ဝယ္ယူထားသူမ်ားထံ က သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က မတက္နိုင္လို႔ အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္ထားရတာ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေတြရွိတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ က စုိက္ထုတ္ေပးသြင္းေပးဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္ ။ ကုမၸဏီက စိုက္ထုတ္ထားတဲ့ ေငြကို တစ္ရက္ တစ္ေထာင္နႈန္းနဲပ ျပန္ေပးမယ္ ။ ဒီလိုဆို အဆက္ေျပနိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုပဲဝယ္တဲ့ သူေတြက် လုပ္ေပးတယ္ ” ဟု မီနီအိုးေဝ သံုးဘီး အရစ္က်ဝယ္ယူထားသူ ဦးဝင္းညြန္႔ က ေျပာသည္။

အုိးေဝကုမၸဏီ က သုံးဘီးအရစ္က်ဝယ္ယူေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္ (၃) ႏွစ္စာ အတြက္ ပထမ ၆ လ မွာ တစ္ရက္လ်င္ ေငြက်ပ္ ၆၇၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ တစ္ရက္လ်င္ ၅၂၀၀ ေပးသြင္းရသည့္အတြက္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးဘီးယာဥ္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ႏုိင္ၿပီး ေငြသြင္းရန္က်န္ေနေသးသည့္အတြက္ ေပးသြင္းေငြ မေက်ေသးသေရြ႕ ယာဥ္သည္ ကုမၸဏီပုိင္ဆိုင္သည္ဟု မွတ္ယူထားေၾကာင္း အရစ္က် ဝယ္ယူ ယာဥ္ေမာင္း ဦးလွျမင့္သိဏ္း က ေျပာသည္။

“တစ္ေယာက္ကုိ လုပ္ေပးရင္ ကုမၸဏီ က ရွိတာ အကုန္လုံးကို လုပ္ေပးဖို႔ လိုခ်င္ေနတာ။ တစ္းစီကုိ တစ္သိန္းဆိုရင္ အစီး ၃၀၀ ဆိုရင္ သိန္းသုံးရာေလာက္ ဘယ္အိတ္ထဲက သြားစုိက္ဆြဲေပးမွာလဲ။ ေငြေခ်းလိုင္စင္ရွိတဲ႔ ကုမၸဏီလည္း မဟုတ္ဘူး” ဟု OWAY Ride မွ ဒါရိုက္တာ ကုိေက်ာ္မင္းေဆြ က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸအဏီမအေနျဖင့္ သက္တမ္းတိုးေပးသည့္ ယာဥ္မ်ားသည္ ပရိုမိုးရွင္းကာလတြင္ ဝယ္ယူသည့္ သံုးဘီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply