တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈ မရွိ ဟု NLD ပါတီဆို

0
166

ဇန္နဝါရီ ၂၁
ေက်ာ္သူျမင့္

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ေဆြးမ်ိဳးနီးစပ္သူ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည့္ GGS ကုမၸဏီ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားျခင္းႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္သူအား ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တိုင္ၾကားမႈရွိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ဟု NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

“အခုထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို တိုင္စာေရာက္လာတာမ်ိဳးမရွိေသးဘူး။ တိုင္ၾကားလာတယ္ စြပ္စဲြခ်က္မွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ အတည္ျပဳရမယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမယ္ အေရးယူမယ္ေပါ့”ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

GGS ကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၁၀ သန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်းႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္ျပပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိ သည့္ က်ပ္ေငြ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိသည့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားထုတ္လုပ္ ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား တုိင္ၾကားစာရရွိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအ ခ်ိန္အထိ တိုင္ၾကားစာမရရွိေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ဆိုသည္။

GGS ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ ဓတ္ေငြ႕ဖိုးေၾကြးက်န္က်ပ္ေငြ ၈ဘီလီယံ ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္နစ္နာရေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဒႆမပံုမွန္အစည္းအ ေဝးတြင္ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ကုမၸဏီရဲ႕ ေၾကြးက်န္အစားျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္မွ ေတာင္းခံၿပီးေတာ့ စိုက္ေပးေနရတာဟာ လဲ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားအ ေနနဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီရဲ႕ စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေသခ်ာၾကပ္မတ္ေပးမယ့္အစား ႏိုင္ ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ဓတ္ေငြ႕ဖိုးအေပၚ ကုမၸဏီဘက္မွ ေစ်းေလ်ာ့ေတာင္းေနခ်င္တာဟာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခြန္အခထက္ ကုမၸဏီရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုၿပီးေတာ့အေလးထားေနသလိုျဖစ္ေနပါ တယ္”ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖဲြ႕ဝင္ ဦးေအာင္စုိး၏ခယ္မေတာ္စပ္ၿပီး ဦးေအာင္စိုး၏ သားျဖစ္သူမွာ GGS ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္းအ ျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိကာ ဦးေအာင္စိုး၏သမီးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ခန္႔ အပ္ထားေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားကို ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အ ညီ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၁
ေက်ာ္သူျမင့္

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ေဆြးမ်ိဳးနီးစပ္သူ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည့္ GGS ကုမၸဏီ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားျခင္းႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္သူအား ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တိုင္ၾကားမႈရွိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ဟု NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

“အခုထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို တိုင္စာေရာက္လာတာမ်ိဳးမရွိေသးဘူး။ တိုင္ၾကားလာတယ္ စြပ္စဲြခ်က္မွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ အတည္ျပဳရမယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမယ္ အေရးယူမယ္ေပါ့”ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

GGS ကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၁၀ သန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်းႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္ျပပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိ သည့္ က်ပ္ေငြ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိသည့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားထုတ္လုပ္ ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား တုိင္ၾကားစာရရွိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအ ခ်ိန္အထိ တိုင္ၾကားစာမရရွိေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ဆိုသည္။

GGS ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ ဓတ္ေငြ႕ဖိုးေၾကြးက်န္က်ပ္ေငြ ၈ဘီလီယံ ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္နစ္နာရေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဒႆမပံုမွန္အစည္းအ ေဝးတြင္ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ကုမၸဏီရဲ႕ ေၾကြးက်န္အစားျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္မွ ေတာင္းခံၿပီးေတာ့ စိုက္ေပးေနရတာဟာ လဲ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားအ ေနနဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီရဲ႕ စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေသခ်ာၾကပ္မတ္ေပးမယ့္အစား ႏိုင္ ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ဓတ္ေငြ႕ဖိုးအေပၚ ကုမၸဏီဘက္မွ ေစ်းေလ်ာ့ေတာင္းေနခ်င္တာဟာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခြန္အခထက္ ကုမၸဏီရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုၿပီးေတာ့အေလးထားေနသလိုျဖစ္ေနပါ တယ္”ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖဲြ႕ဝင္ ဦးေအာင္စုိး၏ခယ္မေတာ္စပ္ၿပီး ဦးေအာင္စိုး၏ သားျဖစ္သူမွာ GGS ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္းအ ျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိကာ ဦးေအာင္စိုး၏သမီးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ခန္႔ အပ္ထားေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားကို ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အ ညီ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply