၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စတစ္ကာကမ္ပိန္းအား အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

0
206

ဇန္နဝါရီ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ “၂၀၀၈ ေျခဥ အလုပ္မျဖစ္ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွာပစ္´´ စာတန္းပါ စတစ္ကာကမ္ပိန္းအား အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းလွဳပ္ရွားမႈအား လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လိုလားသူမ်ားက စုဖြဲ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး၊ ရမည္းသင္း တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ၿမိဳ႕ခံမ်ားနွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ေျခဥျပင္ဖို႔လုပ္ေနတာ ။ ေျခဥျပင္ဖို႔ ျပည္သူကိုဟခ်ျပတဲ့အခါမွာ အားေပးကူညီပါလို႔ ေျပာထားတယ္ ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း ျပင္ဖို႔ေျပာထားတယ္ ။ ဒါကို ျပာ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ေစခ်င္လို႔ ဒီလွဳပ္ရွားမႈကိုလုပ္တာပါ ” ဟု ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကမ္ပိန္းလုပ္ေနသည့္ ကိုသဲနွစ္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

“၂၀၀၈ ေျခဥ အလုပ္မျဖစ္ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွာပစ္” စာတန္းပါ စတစ္ကာမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ ၊ ကား နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္တိုင္မ်ားတြင္ ကပ္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖယ္ရွားေရး လွဳပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

စတစ္ကာမ်ားကပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ ျပန္လည္ခြာ နွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လွဳပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ “၂၀၀၈ ေျခဥ အလုပ္မျဖစ္ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွာပစ္´´ စာတန္းပါ စတစ္ကာကမ္ပိန္းအား အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းလွဳပ္ရွားမႈအား လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လိုလားသူမ်ားက စုဖြဲ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး၊ ရမည္းသင္း တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ၿမိဳ႕ခံမ်ားနွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ေျခဥျပင္ဖို႔လုပ္ေနတာ ။ ေျခဥျပင္ဖို႔ ျပည္သူကိုဟခ်ျပတဲ့အခါမွာ အားေပးကူညီပါလို႔ ေျပာထားတယ္ ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း ျပင္ဖို႔ေျပာထားတယ္ ။ ဒါကို ျပာ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ေစခ်င္လို႔ ဒီလွဳပ္ရွားမႈကိုလုပ္တာပါ ” ဟု ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကမ္ပိန္းလုပ္ေနသည့္ ကိုသဲနွစ္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

“၂၀၀၈ ေျခဥ အလုပ္မျဖစ္ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွာပစ္” စာတန္းပါ စတစ္ကာမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ ၊ ကား နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္တိုင္မ်ားတြင္ ကပ္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖယ္ရွားေရး လွဳပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

စတစ္ကာမ်ားကပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ ျပန္လည္ခြာ နွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လွဳပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply