ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရ

0
102

ဇန္နဝါရီ ၂၂
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းႏုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္မရဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေရာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ သံေခ်ာင္းေက်းရြာသို႔ျပန္သြားစဥ္ ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ကာ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တု႔ိက မေန႔ကမွ သိရတာပါ။ မေန႔ကမနက္ပိုင္းမွာ သူ႔မိသားစု ေတြဒီေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာက စစ္တပ္ကိုလာတုိင္တဲ့အခါမွ သိတာပါ။ တပ္မေတာ္သားေတြ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေတာ့ အဘကေခၚခိုင္းတယ္ဆိုၿပီး လာေခၚသြားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”ဟု ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာ ကယ္ဆယ္ေရး စန္းက စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းႏုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ မိမိေနထိုင္ရာ သံေခ်ာင္းေက်းရြာသုိ႔ ျပန္သြားစဥ္ ယခုခဲ့သုိ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈကို ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒီေန႔က ဒီစခန္းကေန ညေနပိုင္းမွာျပန္သြားပါတယ္။ သူက သံေခ်ာင္းရြာမွာေနတာပါ။ သူအိမ္ျပန္သြားၿပီးမွ အဖမ္းရတာပါ။ အခုထိေတာ့မေတြ႔ေသးဘူးေပါ့။”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သံေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ယိုးေခ်ာင္းအထက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသအတြင္း ရွိေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ယင္းအထက္ပိုင္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေဇာက္၊ ေတာင္မင္းကုလား၊ ပုဏၰားကၽြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျမတ္ေလး၊ သင္းပုန္းတန္းစသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၂
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းႏုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္မရဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေရာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ သံေခ်ာင္းေက်းရြာသို႔ျပန္သြားစဥ္ ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ကာ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တု႔ိက မေန႔ကမွ သိရတာပါ။ မေန႔ကမနက္ပိုင္းမွာ သူ႔မိသားစု ေတြဒီေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာက စစ္တပ္ကိုလာတုိင္တဲ့အခါမွ သိတာပါ။ တပ္မေတာ္သားေတြ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေတာ့ အဘကေခၚခိုင္းတယ္ဆိုၿပီး လာေခၚသြားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”ဟု ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာ ကယ္ဆယ္ေရး စန္းက စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းႏုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေတာင္မင္းကုလားေက်းရြာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ မိမိေနထိုင္ရာ သံေခ်ာင္းေက်းရြာသုိ႔ ျပန္သြားစဥ္ ယခုခဲ့သုိ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈကို ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒီေန႔က ဒီစခန္းကေန ညေနပိုင္းမွာျပန္သြားပါတယ္။ သူက သံေခ်ာင္းရြာမွာေနတာပါ။ သူအိမ္ျပန္သြားၿပီးမွ အဖမ္းရတာပါ။ အခုထိေတာ့မေတြ႔ေသးဘူးေပါ့။”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သံေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ယိုးေခ်ာင္းအထက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသအတြင္း ရွိေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ယင္းအထက္ပိုင္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေဇာက္၊ ေတာင္မင္းကုလား၊ ပုဏၰားကၽြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျမတ္ေလး၊ သင္းပုန္းတန္းစသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply