ရတနာပံုတကၠသိုလ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ညိွနိႈင္းရန္ တိုင္းအစိုးရရံုးသို႔ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလာေရာက္

0
111

ဇန္နဝါရီ ၂၃
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ကိစၥအား ေျပာဆိုညိွနိႈင္းရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က တိုင္းအစိုးရရံုးေရွ႕သို႔ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ကိုရဲမင္းထြန္း ၊ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ တို႔အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က လည္းေကာင္း ၊ ကိုဘုန္းျမင့္ေက်ာ္ပါ (၄) ဦးအား ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုဦးစီး က တရားလိုျပဳလုပ္၍ ၄၃၅/၅၀၅(ခ)/၁၁၄ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု ဗကသ အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၂၃
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ကိစၥအား ေျပာဆိုညိွနိႈင္းရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က တိုင္းအစိုးရရံုးေရွ႕သို႔ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) မွ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ကိုရဲမင္းထြန္း ၊ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ တို႔အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က လည္းေကာင္း ၊ ကိုဘုန္းျမင့္ေက်ာ္ပါ (၄) ဦးအား ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုဦးစီး က တရားလိုျပဳလုပ္၍ ၄၃၅/၅၀၅(ခ)/၁၁၄ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရတနာပံု ဗကသ အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply