ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေျပာဆုိ

0
179

ဆုိးလ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌  ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္က ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြသုိ႔ အားကစားသမားမ်ားေစလႊတ္္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္  ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မြန္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအုိလံပစ္ကုိ ဆက္လက္က်င္းပရန္လိုသလို ေျမာက္ကိုရီးယား၏ႏ်ဴလက္နက္ကိစၥကုိလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မြန္ဂၽြန္ေက်းရြာ၌ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုးလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေႏြရာသီအိုလံပစ္ပဲြေတာ္ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္လတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္သို႔မူ အားကစားသမားမ်ားကိုေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

 

ေျမာက္ကိုရီးယား၏လက္နက္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအထိပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂံံ်ဳအန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္တုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 

 

သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားၾကား အျမစ္တြယ္ေနသည့္ စုိးရိမ္မႈႏွင့္ မယံုၾကည္မႈတို႔ကုိ အျမစ္ျပတ္ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္းကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေျခအေနေပးပါက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္းက ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ႏ်ဴလက္နက္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း မြန္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပန္စလိုပါက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴလက္နက္စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ လုံးဝရပ္ဆုိင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

Source:AFP

႐ိုးေျမ

 

ဆုိးလ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌  ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္က ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

ၿပံဳခ်န္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြသုိ႔ အားကစားသမားမ်ားေစလႊတ္္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္  ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မြန္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအုိလံပစ္ကုိ ဆက္လက္က်င္းပရန္လိုသလို ေျမာက္ကိုရီးယား၏ႏ်ဴလက္နက္ကိစၥကုိလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မြန္ဂၽြန္ေက်းရြာ၌ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုးလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေႏြရာသီအိုလံပစ္ပဲြေတာ္ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္လတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္သို႔မူ အားကစားသမားမ်ားကိုေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

 

ေျမာက္ကိုရီးယား၏လက္နက္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအထိပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂံံ်ဳအန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္တုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 

 

သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားၾကား အျမစ္တြယ္ေနသည့္ စုိးရိမ္မႈႏွင့္ မယံုၾကည္မႈတို႔ကုိ အျမစ္ျပတ္ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္းကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေျခအေနေပးပါက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္းက ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ႏ်ဴလက္နက္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း မြန္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပန္စလိုပါက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴလက္နက္စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ လုံးဝရပ္ဆုိင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply