ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္

0
90

ဇန္န၀ါရီ ၂၃
ဥကၠာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီ(၂၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ႐ွိတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကမ္း႐ိုးတန္းမိုင္(၁၃၀၀)ေက်ာ္႐ွည္တဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ေရပိုင္နက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ပင္လယ္ျပင္မွာ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ဖို႔တို႔လို သမား႐ိုးက်လံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြသာမက ကမ္းလြန္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနတဲ့ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းဖို႔ရည္႐ြယ္ခဲ့တာလို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေခတ္အလိုက္ျဖစ္လာတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္တဲ့ ေရေၾကာင္းမေတာ္တဆမႈေတြ၊ သဘာေဘးေတြကိုရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈတားဆီးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္တယ္လို႔ ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာတယ္ဆိုၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သမား႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ လူကုန္ကူးတာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္တာ၊ ေမွာင္ခိုလုပ္တာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္တာ၊ ေရာင္း၀ယ္တာတို႔အျပင္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး တရားမ၀င္ငါးဖမ္းတာတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းတာလို႔လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာရခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကို တင္ျပသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္နဲ႔အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔မွာ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေတြ႐ွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကမ္းေျခေစာင့္ဖို႔ေလယာဥ္တပ္ရင္းတစ္ရင္းအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

အေနာက္ဘက္ကအိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးအရံတပ္ဖြဲ႔႐ွိၿပီး လာအိုႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ႐ွိပါဘူး။

#TheFifthWaveNews
#ပဥၥမလႈိင္း

Photo : Myanmar NAVY Page

ဇန္န၀ါရီ ၂၃
ဥကၠာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီ(၂၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ႐ွိတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကမ္း႐ိုးတန္းမိုင္(၁၃၀၀)ေက်ာ္႐ွည္တဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ေရပိုင္နက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ပင္လယ္ျပင္မွာ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ဖို႔တို႔လို သမား႐ိုးက်လံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြသာမက ကမ္းလြန္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနတဲ့ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းဖို႔ရည္႐ြယ္ခဲ့တာလို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေခတ္အလိုက္ျဖစ္လာတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္တဲ့ ေရေၾကာင္းမေတာ္တဆမႈေတြ၊ သဘာေဘးေတြကိုရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈတားဆီးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္တယ္လို႔ ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာတယ္ဆိုၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သမား႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ လူကုန္ကူးတာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္တာ၊ ေမွာင္ခိုလုပ္တာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္တာ၊ ေရာင္း၀ယ္တာတို႔အျပင္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး တရားမ၀င္ငါးဖမ္းတာတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းတာလို႔လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာရခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကို တင္ျပသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္နဲ႔အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔မွာ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေတြ႐ွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကမ္းေျခေစာင့္ဖို႔ေလယာဥ္တပ္ရင္းတစ္ရင္းအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

အေနာက္ဘက္ကအိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးအရံတပ္ဖြဲ႔႐ွိၿပီး လာအိုႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ႐ွိပါဘူး။

#TheFifthWaveNews
#ပဥၥမလႈိင္း

Photo : Myanmar NAVY Page

Leave a Reply