တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ NLD ပါတီသို႔ တိုင္ၾကားခံရ

0
225

ဇန္နဝါရီ ၂၄
ေက်ာ္သူျမင့္

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ေဆြးမ်ိဳးနီးစပ္သူ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည့္ GGS ကုမၸဏီ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားျခင္းႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္သူအား ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္ သတ္၍ ပါတီသို႔တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ ကေျပာသည္။

“တိုင္စာကေတာ့ဒီေန႔မွေရာက္တယ္။ တာဝန္သိျပည္သူတစ္ဦးေပါ့ နာမည္ကေတာ့ထည့္မေျပာ ေတာ့ပါဘူး။ မီဒီယာေတြမွာေဖာ္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိပဲတိုင္တာပါ။ အျခားကိစၥအသစ္ ေတြမပါပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႕က အတည္ျပဳေျပာသည္။

တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပါတီ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီတစ္ပတ္အတြင္းမွာပဲ ခ်ိန္းဆိုဖို႔လုပ္မယ္ အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားတဲ့သူကိုေခၚယူေမးျမန္းမယ္ တိုင္ၾကားမႈအေပၚမွာ ခိုင္မာမႈရွိမရွိ အေထာက္အထားမွန္မမွန္ကို ေမးျမန္းမယ္။ မွန္ကန္တယ္ဆို ဆက္လက္စစ္ေဆးမယ္။ ခိုင္မာမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေ႐ွ႕ဆက္မတိုးေတာ့ပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

GGS ကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၁၀ သန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဇုန္စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔မတင္ျပပဲ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ GGSက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ က်ပ္ေငြ(၈)ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိေသးသည့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓတ္ အားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဝင္သည္။

GGS ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ ဓတ္ေငြ႕ဖိုးေၾကြးက်န္က်ပ္ေငြ(၈) ဘီလီယံ ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေဇာ္ဟိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျမန္ဆံုးစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္သည့္ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေအာင္စိုး၏ ခယ္မေတာ္စပ္ၿပီး ဦးေအာင္စိုး၏သားျဖစ္သူမွာ GGS ကုမၸဏီတြင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ၿပီး ဦးေအာင္စိုး၏သမီးျဖစ္သူအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားကို ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ ျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ရက္က ညႊန္ၾကားထားသည္။

#thefifthwavenews #တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ #NLDပါတီတိုင္ၾကား #ပဥၥမလိႈင္း

ဇန္နဝါရီ ၂၄
ေက်ာ္သူျမင့္

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ေဆြးမ်ိဳးနီးစပ္သူ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည့္ GGS ကုမၸဏီ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားျခင္းႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္သူအား ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္ သတ္၍ ပါတီသို႔တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ ကေျပာသည္။

“တိုင္စာကေတာ့ဒီေန႔မွေရာက္တယ္။ တာဝန္သိျပည္သူတစ္ဦးေပါ့ နာမည္ကေတာ့ထည့္မေျပာ ေတာ့ပါဘူး။ မီဒီယာေတြမွာေဖာ္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိပဲတိုင္တာပါ။ အျခားကိစၥအသစ္ ေတြမပါပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႕က အတည္ျပဳေျပာသည္။

တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပါတီ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီတစ္ပတ္အတြင္းမွာပဲ ခ်ိန္းဆိုဖို႔လုပ္မယ္ အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားတဲ့သူကိုေခၚယူေမးျမန္းမယ္ တိုင္ၾကားမႈအေပၚမွာ ခိုင္မာမႈရွိမရွိ အေထာက္အထားမွန္မမွန္ကို ေမးျမန္းမယ္။ မွန္ကန္တယ္ဆို ဆက္လက္စစ္ေဆးမယ္။ ခိုင္မာမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေ႐ွ႕ဆက္မတိုးေတာ့ပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

GGS ကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၁၀ သန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဇုန္စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔မတင္ျပပဲ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ GGSက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ က်ပ္ေငြ(၈)ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိေသးသည့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ဓတ္ အားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဝင္သည္။

GGS ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိသည့္ ဓတ္ေငြ႕ဖိုးေၾကြးက်န္က်ပ္ေငြ(၈) ဘီလီယံ ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေဇာ္ဟိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျမန္ဆံုးစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္သည့္ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေအာင္စိုး၏ ခယ္မေတာ္စပ္ၿပီး ဦးေအာင္စိုး၏သားျဖစ္သူမွာ GGS ကုမၸဏီတြင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ၿပီး ဦးေအာင္စိုး၏သမီးျဖစ္သူအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားကို ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ ျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ရက္က ညႊန္ၾကားထားသည္။

#thefifthwavenews #တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ #NLDပါတီတိုင္ၾကား #ပဥၥမလိႈင္း

Leave a Reply