ရခိုင္တြင္ လယ္ယာမ်ားစြန္႔ေျပးလာရသည့္အတြက္ မိုးတြင္းကာလ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲရွိႏိုင္

0
86

ဇန္နဝါရီ ၂၅
ညိဳမိႈင္း

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရရာ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္စပါးမ်ားအား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မရခဲ့ၾကသျဖင့္ မိုးတြင္းကာလတြင္ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္မွ တစ္လေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္သည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး စပါးခင္းမ်ားအားစြန္္႔လႊတ္ထားခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနားမွာတုိက္ပြဲေတြျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ရြာမွာမေနရဲဘဲ အကုန္လံုးကထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတာေပါ့။ စပါးေတြကိုလည္း ရိတ္သိမ္းဖို႔အခ်ိန္မရခဲ့ဘူး။ ဒီတိုင္းတန္းလန္းႀကီးထားပစ္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြဲႏြားေတြကိုလည္း ဒီတိုင္းပဲ ေတာင္ရင္းေတြမွာ ထားခဲ့ရတယ္။ ျပန္သြားလို႔ရွိရင္လည္း မိုးတြင္းမွာ ဝမ္းစာစပါးမရွိေတာ့ အခက္အခဲေတြျဖစ္မွာပဲ။”ဟု ပါေခ်ေက်းရြာာသား စစ္ေဘးေရွာင္ကိုေဝေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

၎တို႔မွာ တိုက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာအတြင္းက ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းအခ်ိန္မွာ စပါးမ်ားအားစတင္ရိတ္သိ္မ္းရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး တစ္လေက်ာ္သည္အထိ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ေသးဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုက ကၽြဲႏြားေတြလည္းက်န္ခဲ့တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သီးႏွံစိုက္ခင္းေတြကိုလည္းစြန္႔ပစ္ခဲ့ရတယ္။ စီးပြားေရးေတြေတာ္ ေတာ္ေလးနစ္နာတာပါ့။ ရြာကိုျမန္ျမန္ျပန္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ AA တပ္မေတာ္တို႔ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေန တာကို အျမန္ဆံုရပ္ေစခ်င္ပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ေနထိုင္ေနၾကရခ်ိန္တြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေငြးေၾကးအခက္အခဲမ်ားရွိလာေနၿပီး ေဒသတည္ၿငိမ္မႈရရွိလာသည့္အခ်ိန္ ေနရပ္သို႔ျပန္သြားခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၅
ညိဳမိႈင္း

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရရာ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္စပါးမ်ားအား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မရခဲ့ၾကသျဖင့္ မိုးတြင္းကာလတြင္ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္မွ တစ္လေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္သည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး စပါးခင္းမ်ားအားစြန္္႔လႊတ္ထားခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနားမွာတုိက္ပြဲေတြျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ရြာမွာမေနရဲဘဲ အကုန္လံုးကထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတာေပါ့။ စပါးေတြကိုလည္း ရိတ္သိမ္းဖို႔အခ်ိန္မရခဲ့ဘူး။ ဒီတိုင္းတန္းလန္းႀကီးထားပစ္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြဲႏြားေတြကိုလည္း ဒီတိုင္းပဲ ေတာင္ရင္းေတြမွာ ထားခဲ့ရတယ္။ ျပန္သြားလို႔ရွိရင္လည္း မိုးတြင္းမွာ ဝမ္းစာစပါးမရွိေတာ့ အခက္အခဲေတြျဖစ္မွာပဲ။”ဟု ပါေခ်ေက်းရြာာသား စစ္ေဘးေရွာင္ကိုေဝေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

၎တို႔မွာ တိုက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာအတြင္းက ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းအခ်ိန္မွာ စပါးမ်ားအားစတင္ရိတ္သိ္မ္းရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး တစ္လေက်ာ္သည္အထိ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ေသးဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုက ကၽြဲႏြားေတြလည္းက်န္ခဲ့တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သီးႏွံစိုက္ခင္းေတြကိုလည္းစြန္႔ပစ္ခဲ့ရတယ္။ စီးပြားေရးေတြေတာ္ ေတာ္ေလးနစ္နာတာပါ့။ ရြာကိုျမန္ျမန္ျပန္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ AA တပ္မေတာ္တို႔ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေန တာကို အျမန္ဆံုရပ္ေစခ်င္ပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ေနထိုင္ေနၾကရခ်ိန္တြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေငြးေၾကးအခက္အခဲမ်ားရွိလာေနၿပီး ေဒသတည္ၿငိမ္မႈရရွိလာသည့္အခ်ိန္ ေနရပ္သို႔ျပန္သြားခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကေျပာသည္။

Leave a Reply