ျမန္မာ့ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေစ်းကြက္ ဖြံံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ ကန္​ေဒၚလာ ၃သန္းေက်ာ္​ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

0
83

ဇန္နဝါရီ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

မႏၱေလး တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေတာင္သူမ်ား အလုပ္အကိုုင္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးကြင္းဆက္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ၾကယ္သံုးပြင့္ စီမံကိန္းတြင္ UKAidမွ ကန္ေဒၚလာ
၃ ဒသမ ၁ သန္းခန္႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူေကအစုိးရႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန(DFID)မွ သိရသည္​။

ယူေကအစုိးရႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန(DFID)၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa Facilityႏွင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Snacks Mandalay တို႕ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေစ်းကြက္ ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ရင္​းႏွီးျမႇဳပ္​ႏွံမည္​ျဖစ္​သည္​။

“ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းက အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ အေသးစားထုတ္လုပ္သူမ်ား ဝင္ေငြပိုမို တိုးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ယူေက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန (DFID)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ Dr.Gail Marzetti ကေျပာသည္​။

ယင္​းစီမံကိန္​း၌ တန္ဖိုးျမင့္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး ကြင္းဆက္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေတာင္သူ (၄၀၀၀)ခန္႕ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕ဝင္ေငြတိုးပြားေစေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပို႕ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ ေစ်းကြက္တြင္ ကုန္သည္မ်ားမွ ယခင္​ရေနက်ေစ်းထက္ ၁၆ ရာခိုင္​ႏႈန္​းမွ၂၃ ရာခိုင္​ႏႈန္​းအထိ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ တုိက္ရုိက္၀ယ္ယူႏုိင္ေစရန္အတြက္ ယင္​းစီမံကိန္းက ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ထို႔ျပင္​ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Snacks Mandalay မွ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းျမွင့္တင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးမွာ ပါဝင္ေနသူအားလံုး ေရရွည္တည္တံံ့ဖို႕အတြက္ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေရးနဲ႕ တည္ျငိမ္တဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊး အၾကိဳင္ေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာျပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Snacks Mandalay ၏ မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာျပည့္ျဖိဳးေအးကေျပာသည္​။

ၾကယ္သံုးပြင့္စီမံကိန္းသည္ မိသားစု ဝင္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ (၁၇၀, ၀၀၀) ေအာက္ရရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို အဓိကဦးတည္​၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္​သည္​။

စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ Snacks Mandalay စက္ရုံရွိ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားကို ၀င္ေငြေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္အျပင္ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ေန႕စားအလုပ္သမားမ်ား အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ား/မ လုပ္အားခ ကြာဟခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားကို ဆုေၾကးမ်ားလည္း တုိးေပးႏုိင္မည္ဟုဆိုသည္​။

ယင္​းစီမံကိန္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ ရယူျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အထြက္တုိးေရး၊ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာသုံးစြဲေရး အစရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္မည္​ျဖစ္​ရာ နည္းပညာ ပံံ့ပိုးမႈမွတစ္ဆင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း ယူေကအစုိးရႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန(DFID)မွသိရသည္​။

ဇန္နဝါရီ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

မႏၱေလး တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေတာင္သူမ်ား အလုပ္အကိုုင္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးကြင္းဆက္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ၾကယ္သံုးပြင့္ စီမံကိန္းတြင္ UKAidမွ ကန္ေဒၚလာ
၃ ဒသမ ၁ သန္းခန္႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူေကအစုိးရႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန(DFID)မွ သိရသည္​။

ယူေကအစုိးရႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန(DFID)၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa Facilityႏွင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Snacks Mandalay တို႕ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေစ်းကြက္ ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ရင္​းႏွီးျမႇဳပ္​ႏွံမည္​ျဖစ္​သည္​။

“ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းက အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ အေသးစားထုတ္လုပ္သူမ်ား ဝင္ေငြပိုမို တိုးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ယူေက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန (DFID)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ Dr.Gail Marzetti ကေျပာသည္​။

ယင္​းစီမံကိန္​း၌ တန္ဖိုးျမင့္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး ကြင္းဆက္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေတာင္သူ (၄၀၀၀)ခန္႕ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕ဝင္ေငြတိုးပြားေစေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပို႕ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ ေစ်းကြက္တြင္ ကုန္သည္မ်ားမွ ယခင္​ရေနက်ေစ်းထက္ ၁၆ ရာခိုင္​ႏႈန္​းမွ၂၃ ရာခိုင္​ႏႈန္​းအထိ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ တုိက္ရုိက္၀ယ္ယူႏုိင္ေစရန္အတြက္ ယင္​းစီမံကိန္းက ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ထို႔ျပင္​ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Snacks Mandalay မွ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းျမွင့္တင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးမွာ ပါဝင္ေနသူအားလံုး ေရရွည္တည္တံံ့ဖို႕အတြက္ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေရးနဲ႕ တည္ျငိမ္တဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊး အၾကိဳင္ေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာျပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Snacks Mandalay ၏ မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာျပည့္ျဖိဳးေအးကေျပာသည္​။

ၾကယ္သံုးပြင့္စီမံကိန္းသည္ မိသားစု ဝင္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ (၁၇၀, ၀၀၀) ေအာက္ရရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို အဓိကဦးတည္​၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္​သည္​။

စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ Snacks Mandalay စက္ရုံရွိ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားကို ၀င္ေငြေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္အျပင္ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ေန႕စားအလုပ္သမားမ်ား အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ား/မ လုပ္အားခ ကြာဟခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားကို ဆုေၾကးမ်ားလည္း တုိးေပးႏုိင္မည္ဟုဆိုသည္​။

ယင္​းစီမံကိန္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ ရယူျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အထြက္တုိးေရး၊ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာသုံးစြဲေရး အစရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္မည္​ျဖစ္​ရာ နည္းပညာ ပံံ့ပိုးမႈမွတစ္ဆင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း ယူေကအစုိးရႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန(DFID)မွသိရသည္​။

Leave a Reply