ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီခြဲခန္႔က စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုလမ္းေပၚရွိ ေ႐ႊေတာင္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည့္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သူ (၃)ဦး၏ ေနာက္ဆံုးခရီး

0
107

Leave a Reply