တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ ပဲတီစိမ္း အဝယ္နည္း

0
209

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလး မွ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္လမ္းမွ တင္ပို႔ေနသည့္ ပဲတီစိမ္းမွာ အေရာင္းအဝယ္နည္းေနေၾကာင္း ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) က သိရသည္။

တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ ပဲႏွစ္မ်ိုးမွာ ေျမပဲလံုးဆံ ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းျဖစ္ၿပီး ေျမပဲလံုးဆံမွာ တစ္နွစ္ပတ္လံုးတင္ပို႔ေနရေသာ္လည္း ပဲတီစိမ္းမွာ အဝယ္နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တရုတ္ကို အျခားနိုင္ငံေတြကလည္း ပဲတီစိမ္းပို႔တာေတြရွိေနတယ္ ။ နွစ္နိုင္ငံပို႔ေနတယ္လို႔အၾကမ္းသေဘာသိရတယ္ ။ တစ္နိုင္ငံက တို႔ႏိုင္ငံက ပို႔တဲ့ ပဲထက္ ကြာလတီပိုေကာင္းတယ္ ။ ေစ်းပိုတယ္ ။ ေနာက္တစ္နိုင္ငံ က ကြာလတီေလွ်ာ့တယ္ ။ ေစ်းက ငါတို႔ႏိုင္ငံေစ်းထက္ ေလွ်ာ့တယ္” ဟု ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္ က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ပဲတီစိမ္းေပါက္ေစ်းမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၅၂၀၀၀ က်ပ္ မွ ၅၉၀၀၀ က်ပ္အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေျမပဲလံုးဆံ အျဖူ မွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၄၀၀ က်ပ္ မွ ၂၅၀၀ က်ပ္အထိေပါက္ေစ်းရွိကာ ေျမပဲလံုးဆံ အနီမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၂၅၀ က်ပ္မွ ၂၃၅၀ က်ပ္အထိေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွထြက္သည့္ ေျမပဲလံုးဆံမွာ တရုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးကို နွစ္သတ္သည့္အတြက္ ေစ်းလည္းေကာင္းေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သြင္ ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

နိုင္လင္းဦး

 

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလး မွ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္လမ္းမွ တင္ပို႔ေနသည့္ ပဲတီစိမ္းမွာ အေရာင္းအဝယ္နည္းေနေၾကာင္း ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) က သိရသည္။

တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ ပဲႏွစ္မ်ိုးမွာ ေျမပဲလံုးဆံ ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းျဖစ္ၿပီး ေျမပဲလံုးဆံမွာ တစ္နွစ္ပတ္လံုးတင္ပို႔ေနရေသာ္လည္း ပဲတီစိမ္းမွာ အဝယ္နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တရုတ္ကို အျခားနိုင္ငံေတြကလည္း ပဲတီစိမ္းပို႔တာေတြရွိေနတယ္ ။ နွစ္နိုင္ငံပို႔ေနတယ္လို႔အၾကမ္းသေဘာသိရတယ္ ။ တစ္နိုင္ငံက တို႔ႏိုင္ငံက ပို႔တဲ့ ပဲထက္ ကြာလတီပိုေကာင္းတယ္ ။ ေစ်းပိုတယ္ ။ ေနာက္တစ္နိုင္ငံ က ကြာလတီေလွ်ာ့တယ္ ။ ေစ်းက ငါတို႔ႏိုင္ငံေစ်းထက္ ေလွ်ာ့တယ္” ဟု ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္ က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ပဲတီစိမ္းေပါက္ေစ်းမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၅၂၀၀၀ က်ပ္ မွ ၅၉၀၀၀ က်ပ္အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေျမပဲလံုးဆံ အျဖူ မွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၄၀၀ က်ပ္ မွ ၂၅၀၀ က်ပ္အထိေပါက္ေစ်းရွိကာ ေျမပဲလံုးဆံ အနီမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၂၅၀ က်ပ္မွ ၂၃၅၀ က်ပ္အထိေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွထြက္သည့္ ေျမပဲလံုးဆံမွာ တရုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးကို နွစ္သတ္သည့္အတြက္ ေစ်းလည္းေကာင္းေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သြင္ ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply