ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတို႔၏ မီးနင္းပြဲေတာ္

0
186

ဇန္နဝါရီ ၂၆။

ဟိႏၵဴခလူမ်ိဳးတို႔၏ မီးနင္းပြဲေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိႏၵဴဗုဒၶဘာသာစရီစ(ခ္)သီး႐ွင္ဂမားလ္ဘုရားေက်ာင္းအနီးမွာ႐ွိတဲ့ ေျမကြက္လပ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမီးနင္းပြဲကိုေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ ၂၅ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေငြရတုမီးနင္းပြဲအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

#TheFifthWave

ဇန္နဝါရီ ၂၆။

ဟိႏၵဴခလူမ်ိဳးတို႔၏ မီးနင္းပြဲေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိႏၵဴဗုဒၶဘာသာစရီစ(ခ္)သီး႐ွင္ဂမားလ္ဘုရားေက်ာင္းအနီးမွာ႐ွိတဲ့ ေျမကြက္လပ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမီးနင္းပြဲကိုေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ ၂၅ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေငြရတုမီးနင္းပြဲအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

#TheFifthWave

Leave a Reply