ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး မွ စားေသာက္ဆိုင္ခန္းမ်ား စည္းကမ္းမလိုက္နာပါက ပိတ္သိမ္းအေရးယူမည္

0
110

 

ဇန္နဝါရီ ၂၆
ေမစု

ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးရိွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း ၆လစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ျပီးစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျခင္းမရွိပဲ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပိတ္သိမ္၍ အေရးယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၊ ေဆးရံုအုပ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္သိိဂီ ၤျမင့္က ေျပာသည္။

ေဆးရံုႀကီးအတြင္း ေစ်းဆိုင္ခန္းေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ခန္႔ကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရိွကို ေစာင္ၾကည့္လ်က္ရိွၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာသည့္ စားေသာက္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုသာ ၆လစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ စားေသာက္ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

” စားေသာက္ဆိုင္တန္းေတြကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ၾသဂုတ္လေလာက္ကတည္းက စည္းကမ္းမဲ့လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို အၾကိမ္ၾကိမ္ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ရွင္းျပထားၿပီးၿပီ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လည္း ဆြဲေခၚလာတယ္။ ၾကားထဲမွာလည္း စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ့ စည္းကမ္းမဲ့တဲ့ သူေတြလည္းရိွတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြၾကေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ေျပာၾကည့္မယ္ ေျပာလို႔မွမရရင္ေတာ့ သူတို႔ကို ဆက္ၿပီးေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳလုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘာဘူး။ အေရးယူၿပီး ပိတ္သိမ္းမယ္။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေငြေႀကးကေတာ့ တစ္လကို သုံးေသာင္းပါ ။သက္သာပါတယ္။ ၆လျပည့္ျပီးရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္ျပန္ခ်ဳပ္ရမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြရိွတယ္။ ဆိုင္ေတြစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီးတစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းတာေတြလည္း ခြင့္ျပဳမေပးထားပါဘူး ဟုေဒါက္တာေဒၚခင္သိိဂီ ၤျမင့္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ရန္ ၊ နံနက္ ၆နာရီမွ ည ၆နာရီအထိသာ ေရာင္းခ်ရန္၊ လွ်ပ္စစ္မီးမသံုးစြဲရန္စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ ကြမ္း၊ေဆးလိပ္ႏွင့္ ခြင့္မျပဳထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေႀကာင္းအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ ဟုသိရသည္။

” “ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ဒီေဆးရံုႀကီးထဲမွာ သြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့ သူေတြထဲမွာ ေကာင္းတဲ့ သူလည္းရိွသလို မေကာင္းတဲ့သူလည္းရိွတယ္။ အဲ့မေကာင္းတဲ့သူေတြ လာေရာက္ခိုေအာင္းတဲ့ ေနရာေလး နည္းနည္းေပ်ာက္သြားေအာင္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။အခုက ခိုးဆိုးလုႏိႈက္ေတြက ပိုၿပီးအတင့္ရဲ လာၾကတယ္။ ကိုရင္အေယာင္ေဆာင္ ဦးဇင္းအေယာင္ေဆာင္ေတြလည္း ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းကမ္းေလးေတြကို ေသျခာေလးခ်မွတ္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိစၥ ညဘက္ၾကေတာ့ သူတို႔က ေလွ်ာက္ၿပီးမီးဖြင့္တဲ့အခါၾကေတာ့ မီးေသြးမီးဖိုေတြေရာ၊ဂတ္ေတြေရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွတဲ့ဟာေတြေရာ သံုးတဲ့အခါ ၾကေတာ့ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကရိွတယ္။ ေဆးရံုႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးေဘးအနၱရာယ္ျဖစ္လို႔ မေကာင္းဘူး။ ျဖစ္လာရင္လည္း လူနာေတြက ထြက္ေျပးလို႔ မႏိုင္တဲ့အတြက္ လူနာေရာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေရာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြ ျဖစ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ညဘက္ေတြမွာ ပိတ္ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။” ဟု ေဒါက္တာေဒၚခင္သိိဂီ ၤျမင့္က ဆိုသည္။

စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည့္ စားေသာက္ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္း အမွန္တကယ္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းရိွမရိွကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆
ေမစု

ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးရိွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း ၆လစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ျပီးစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျခင္းမရွိပဲ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပိတ္သိမ္၍ အေရးယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၊ ေဆးရံုအုပ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္သိိဂီ ၤျမင့္က ေျပာသည္။

ေဆးရံုႀကီးအတြင္း ေစ်းဆိုင္ခန္းေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ခန္႔ကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရိွကို ေစာင္ၾကည့္လ်က္ရိွၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာသည့္ စားေသာက္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုသာ ၆လစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ စားေသာက္ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

” စားေသာက္ဆိုင္တန္းေတြကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ၾသဂုတ္လေလာက္ကတည္းက စည္းကမ္းမဲ့လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို အၾကိမ္ၾကိမ္ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ရွင္းျပထားၿပီးၿပီ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လည္း ဆြဲေခၚလာတယ္။ ၾကားထဲမွာလည္း စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ့ စည္းကမ္းမဲ့တဲ့ သူေတြလည္းရိွတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြၾကေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ေျပာၾကည့္မယ္ ေျပာလို႔မွမရရင္ေတာ့ သူတို႔ကို ဆက္ၿပီးေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳလုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘာဘူး။ အေရးယူၿပီး ပိတ္သိမ္းမယ္။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေငြေႀကးကေတာ့ တစ္လကို သုံးေသာင္းပါ ။သက္သာပါတယ္။ ၆လျပည့္ျပီးရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္ျပန္ခ်ဳပ္ရမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြရိွတယ္။ ဆိုင္ေတြစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီးတစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းတာေတြလည္း ခြင့္ျပဳမေပးထားပါဘူး ဟုေဒါက္တာေဒၚခင္သိိဂီ ၤျမင့္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ရန္ ၊ နံနက္ ၆နာရီမွ ည ၆နာရီအထိသာ ေရာင္းခ်ရန္၊ လွ်ပ္စစ္မီးမသံုးစြဲရန္စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ ကြမ္း၊ေဆးလိပ္ႏွင့္ ခြင့္မျပဳထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေႀကာင္းအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ ဟုသိရသည္။

” “ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ဒီေဆးရံုႀကီးထဲမွာ သြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့ သူေတြထဲမွာ ေကာင္းတဲ့ သူလည္းရိွသလို မေကာင္းတဲ့သူလည္းရိွတယ္။ အဲ့မေကာင္းတဲ့သူေတြ လာေရာက္ခိုေအာင္းတဲ့ ေနရာေလး နည္းနည္းေပ်ာက္သြားေအာင္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။အခုက ခိုးဆိုးလုႏိႈက္ေတြက ပိုၿပီးအတင့္ရဲ လာၾကတယ္။ ကိုရင္အေယာင္ေဆာင္ ဦးဇင္းအေယာင္ေဆာင္ေတြလည္း ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းကမ္းေလးေတြကို ေသျခာေလးခ်မွတ္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိစၥ ညဘက္ၾကေတာ့ သူတို႔က ေလွ်ာက္ၿပီးမီးဖြင့္တဲ့အခါၾကေတာ့ မီးေသြးမီးဖိုေတြေရာ၊ဂတ္ေတြေရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွတဲ့ဟာေတြေရာ သံုးတဲ့အခါ ၾကေတာ့ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကရိွတယ္။ ေဆးရံုႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးေဘးအနၱရာယ္ျဖစ္လို႔ မေကာင္းဘူး။ ျဖစ္လာရင္လည္း လူနာေတြက ထြက္ေျပးလို႔ မႏိုင္တဲ့အတြက္ လူနာေရာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေရာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြ ျဖစ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ညဘက္ေတြမွာ ပိတ္ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။” ဟု ေဒါက္တာေဒၚခင္သိိဂီ ၤျမင့္က ဆိုသည္။

စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည့္ စားေသာက္ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္း အမွန္တကယ္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းရိွမရိွကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply