ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သမၼတထံသို႔ တင္ျပမည္

0
192

ဇန္န၀ါရီ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ညွိႏႈိင္း၍ နို္င္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမယ့္ ကိစၥက သမၼတရံုးကို တင္ျပရမွာေပ့ါ။သမၼတရံုးက အမွန္ေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္နဲ႔ပဲတည္ေဆာက္ခ်င္တာေပါ့။ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔က ဒီနိုင္ငံမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္။သူမ်ားနိုင္ငံမွာလည္း နိုင္ငံအမ်ားစုက ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တို႔ဒီဟာကို ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႔မွာလဲ ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လို သင္တန္းေတြေပးမွာလဲ။ဘယ္လို ဘတ္ဂ်က္ေတြ အကုန္ခံမွာလဲ။ဒါမ်ိဳးေတြကို အေသးစိတ္ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ၿပီး သမၼတရံုးကို တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Myanmar Cyber Security Challenge (2019) ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရျခင္းသည္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ ကမ္းရါုးတန္း နွင့္ေ ရပိုင္နက္အားေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လံုျခံဳေရးကိစၥ၊မီးေဘး၊သေဘၤာမ်ား၏အရည္အေသြးစီစစ္ေရး၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈမ်ားအား အကူအညီေပးနိုင္ေရး၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သယံဇာတမ်ားအား ကာကြယ္ေပးနိုင္ေရး၊ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္မႈမ်ားအား လြတ္ကင္းသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွ သြားလာနိုင္ေရး ကူညီေပးနို္င္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကမ္းရိုးတန္းသည္ မိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရွည္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ေမွာင္ခိုလက္နက္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ဒါေတြကို ေသခ်ာေပါက္ကာကြယ္ရမွာေပါ့။အိမ္နီးခ်င္းနို္င္ငံေတြကလာေနတဲ့ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာေတြနဲ႔ ခရီးသြားေနတာ။ေကာ့ေသာင္း ၊ၿမိတ္ဘက္လာေနၾကတယ္။အဲ့ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကူအညီလည္း ေပးနိုင္တာေပါ့”ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ) တို႔မွလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာနို္င္ငံနွင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္နွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ကမ္းေျခအား ေစာင့္ နိုင္ေရးအတြက္ ေလယာဥ္တပ္ရင္း တစ္ရင္း ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ညွိႏႈိင္း၍ နို္င္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမယ့္ ကိစၥက သမၼတရံုးကို တင္ျပရမွာေပ့ါ။သမၼတရံုးက အမွန္ေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္နဲ႔ပဲတည္ေဆာက္ခ်င္တာေပါ့။ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔က ဒီနိုင္ငံမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္။သူမ်ားနိုင္ငံမွာလည္း နိုင္ငံအမ်ားစုက ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တို႔ဒီဟာကို ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႔မွာလဲ ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လို သင္တန္းေတြေပးမွာလဲ။ဘယ္လို ဘတ္ဂ်က္ေတြ အကုန္ခံမွာလဲ။ဒါမ်ိဳးေတြကို အေသးစိတ္ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ၿပီး သမၼတရံုးကို တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Myanmar Cyber Security Challenge (2019) ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရျခင္းသည္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ ကမ္းရါုးတန္း နွင့္ေ ရပိုင္နက္အားေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လံုျခံဳေရးကိစၥ၊မီးေဘး၊သေဘၤာမ်ား၏အရည္အေသြးစီစစ္ေရး၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈမ်ားအား အကူအညီေပးနိုင္ေရး၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သယံဇာတမ်ားအား ကာကြယ္ေပးနိုင္ေရး၊ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္မႈမ်ားအား လြတ္ကင္းသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွ သြားလာနိုင္ေရး ကူညီေပးနို္င္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကမ္းရိုးတန္းသည္ မိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရွည္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ေမွာင္ခိုလက္နက္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ဒါေတြကို ေသခ်ာေပါက္ကာကြယ္ရမွာေပါ့။အိမ္နီးခ်င္းနို္င္ငံေတြကလာေနတဲ့ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာေတြနဲ႔ ခရီးသြားေနတာ။ေကာ့ေသာင္း ၊ၿမိတ္ဘက္လာေနၾကတယ္။အဲ့ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကူအညီလည္း ေပးနိုင္တာေပါ့”ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ) တို႔မွလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာနို္င္ငံနွင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္နွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ကမ္းေျခအား ေစာင့္ နိုင္ေရးအတြက္ ေလယာဥ္တပ္ရင္း တစ္ရင္း ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply