ေက်ာက္အတုေရာင္းသူမ်ားနွင့္ ေငြလိမ္လည္သူမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ၍ သတိေပးမည္

0
196

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း (ေက်ာက္ဝိုင္း) အတြင္း ေက်ာက္အတုေရာင္းသူမ်ားနွင့္ ေငြ လိမ္လည္သူမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ၍ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္းမွာ ေရာင္းမွားဝယ္မွားမ်ား ၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား နွင့္ ေက်ာက္အတုေရာင္းခ်မႈမ်ား မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ေက်ာက္ဝိုင္း အက်ိုးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ က ေျဖရွင္းေပးေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရာင္းမွားဝယ္မွားေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အရင္ဆံုးေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးတယ္ ။ ေျပလည္တာေတြရွိသလို မေျပာလည္တာေတြလည္း ရွိတယ္ ။ မေျပလည္တာေတြကိုေတာ့ ရဲစခန္း ၊ တရားရံုးေတြမွာ ေျဖရွင္းရတယ္ ။ တရားရံုးေတြမွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်တဲ့သူေတြကို ဓာတ္ပံုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ဖို႔ လုပ္သြားမယ္”ဟု ေက်ာက္ဝိုင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာက္အတုေရာင္းသူမ်ားနွင့္ ေငြလိမ္လည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲသတိေပးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ နွင့္ အျခားေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူမ်ား သတိထားနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တစ္ခ်ိဳ႕ ေငြလိမ္တဲ့သူေတြ ေက်ာက္အတုေရာင္းသူေတြက ေမ့ေလာက္ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီးေပၚလာတတ္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာက္အတုေတြကို ကေလးေတြနဲ႔ အျခားလူေတြကို ေရာင္းခိုင္းတာေတြရွိတယ္ ။ ကေလးေတြကလည္းမသိေတာ့ လုပ္ေပးၾကတာေတြရွိတယ္” ဟု ဦးသန္းဝင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ယင္းသို႔ ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္း ေက်ာက္အတုေရာင္းသူနွင့္ ေငြေၾကး လိမ္လည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုခ်ိတ္ဆြဲရာတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သူမ်ားနွင့္ တရားရံုးမွ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခံထားသူမ်ားကိုသာ ခ်ိတ္ဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း (ေက်ာက္ဝိုင္း) အတြင္း ေက်ာက္အတုေရာင္းသူမ်ားနွင့္ ေငြ လိမ္လည္သူမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ၍ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္းမွာ ေရာင္းမွားဝယ္မွားမ်ား ၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား နွင့္ ေက်ာက္အတုေရာင္းခ်မႈမ်ား မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ေက်ာက္ဝိုင္း အက်ိုးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ က ေျဖရွင္းေပးေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရာင္းမွားဝယ္မွားေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အရင္ဆံုးေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးတယ္ ။ ေျပလည္တာေတြရွိသလို မေျပာလည္တာေတြလည္း ရွိတယ္ ။ မေျပလည္တာေတြကိုေတာ့ ရဲစခန္း ၊ တရားရံုးေတြမွာ ေျဖရွင္းရတယ္ ။ တရားရံုးေတြမွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်တဲ့သူေတြကို ဓာတ္ပံုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ဖို႔ လုပ္သြားမယ္”ဟု ေက်ာက္ဝိုင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာက္အတုေရာင္းသူမ်ားနွင့္ ေငြလိမ္လည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲသတိေပးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ နွင့္ အျခားေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူမ်ား သတိထားနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တစ္ခ်ိဳ႕ ေငြလိမ္တဲ့သူေတြ ေက်ာက္အတုေရာင္းသူေတြက ေမ့ေလာက္ၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီးေပၚလာတတ္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာက္အတုေတြကို ကေလးေတြနဲ႔ အျခားလူေတြကို ေရာင္းခိုင္းတာေတြရွိတယ္ ။ ကေလးေတြကလည္းမသိေတာ့ လုပ္ေပးၾကတာေတြရွိတယ္” ဟု ဦးသန္းဝင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ယင္းသို႔ ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္း ေက်ာက္အတုေရာင္းသူနွင့္ ေငြေၾကး လိမ္လည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုခ်ိတ္ဆြဲရာတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သူမ်ားနွင့္ တရားရံုးမွ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခံထားသူမ်ားကိုသာ ခ်ိတ္ဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply