ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာင္ျခင္းအား ျပည္သူလူထုမွ စုေဝးကန္႔ကြက္ပြဲျပဳလုပ္

0
98

ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းအား ျပည္သူလူထုမွစုေဝးကန္႔ကြက္ပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ့တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းအား ျပည္သူလူထုမွစုေဝးကန္႔ကြက္ပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ့တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္။

Photo – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply