အမႈိက္နဲ႔ လက္ေဆာင္လဲမယ္(Photo News)

0
124

Clean Yangon ကေန ျပဳလုပ္သည့္ အမိႈက္နဲ႔ လက္ေဆာင္လဲမယ္ အစီအစဥ္ကို ယေန႔ ညေနက လွည္းတန္းဂံုးတံတားေအာက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Clean Yangon ကေန ျပဳလုပ္သည့္ အမိႈက္နဲ႔ လက္ေဆာင္လဲမယ္ အစီအစဥ္ကို ယေန႔ ညေနက လွည္းတန္းဂံုးတံတားေအာက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Leave a Reply