ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရန္ ဧရာတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚမည္

0
186

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

လစ္လပ္သြားသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီိ ၁၅ ရက္တြင္ ေခၚယူထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔ကို ယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ဆႏၵအေလ်ာက္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာက ၾကာၾကာထားလို႔မေကာင္းဘူးေလ။ သမၼတ က ခန္႔မယ့္သူကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳမွာပါ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္းႀကီးေနရာအတြက္မူ မသိရွိေသးေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ေရပန္းစားေနသူမ်ားတြင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးမွာ ထိပ္ဆံုးကရွိေနၿပီး ၄င္းလက္ကိုင္ဖုန္းကို ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း အစည္းအေဝး ေရာက္ေနသည္ ဟုသာ ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားသူ က ေျပာသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္ NLDအစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဝနွ္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး နႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ဦးမွာ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္ ဟု ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေနၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္လည္း ႏႈတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

လစ္လပ္သြားသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီိ ၁၅ ရက္တြင္ ေခၚယူထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔ကို ယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ဆႏၵအေလ်ာက္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာက ၾကာၾကာထားလို႔မေကာင္းဘူးေလ။ သမၼတ က ခန္႔မယ့္သူကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳမွာပါ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္းႀကီးေနရာအတြက္မူ မသိရွိေသးေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ေရပန္းစားေနသူမ်ားတြင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးမွာ ထိပ္ဆံုးကရွိေနၿပီး ၄င္းလက္ကိုင္ဖုန္းကို ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း အစည္းအေဝး ေရာက္ေနသည္ ဟုသာ ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားသူ က ေျပာသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္ NLDအစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဝနွ္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး နႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ဦးမွာ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္ ဟု ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေနၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္လည္း ႏႈတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply