ျပည္သူလူထုပါဝင္သည့္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္

0
174

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ျပည္သူလူထုပါဝင္သည့္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ယင္းသို႔ ျပည္သူလူထုပါဝင္သည့္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီလိုလုပ္ငန္းကို ခဏေလးပဲလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး ။ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကနဦးအျဖစ္ ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရတာျဖစ္တယ္ ။ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာျပည္သူလူထုမပါလို႔လံုးဝမျဖစ္ပါဘူး။ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာက လည္း အကြက္က်က် နည္းလမ္းမွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျပည္သူလူထု၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ နွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွာ ခိုးဆိုးလု မျဖစ္တဲ့ရက္ တစ္ရက္မွမရွိပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအမႈေတြ ေလွ်ာ့နည္းေစခ်င္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ပေပ်ာက္သြားေအာင္အထိ လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာဆက္လက္သည္။

မႏၲေလးခ႐ိုင္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရဲက်င့္ထံုးဥပေဒ ၅၄ အရ အေရးယူရသည့္ ခိုးမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၉/၃၈၀/၃၈၂ စသည္တို႔ကို က်ဴးလြန္သူ စုစုေပါင္း ၁၂၄၄ ဦး ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ၾကားျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး က သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း ျပည္သူလူထုပါဝင္သည့္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ယင္းသို႔ ျပည္သူလူထုပါဝင္သည့္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီလိုလုပ္ငန္းကို ခဏေလးပဲလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး ။ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကနဦးအျဖစ္ ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရတာျဖစ္တယ္ ။ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာျပည္သူလူထုမပါလို႔လံုးဝမျဖစ္ပါဘူး။ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာက လည္း အကြက္က်က် နည္းလမ္းမွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျပည္သူလူထု၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ နွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွာ ခိုးဆိုးလု မျဖစ္တဲ့ရက္ တစ္ရက္မွမရွိပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအမႈေတြ ေလွ်ာ့နည္းေစခ်င္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ပေပ်ာက္သြားေအာင္အထိ လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာဆက္လက္သည္။

မႏၲေလးခ႐ိုင္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရဲက်င့္ထံုးဥပေဒ ၅၄ အရ အေရးယူရသည့္ ခိုးမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၉/၃၈၀/၃၈၂ စသည္တို႔ကို က်ဴးလြန္သူ စုစုေပါင္း ၁၂၄၄ ဦး ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ၾကားျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး က သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply