ဆႏၵျပမည့္ ေအာင္သေျပရြာ ေဒသခံမ်ား အာဆီယံဧည့္သည္မ်ားေရာက္ရွိမႈေၾကာင့္ ဆႏၵမျပျဖစ္

0
89

ဇန္နဝါရီ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ မွ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာရမၼံလူထုဟစ္တိုင္တြင္ ဆႏၵျပရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီး အာဆီယံဧည့္သည္မ်ားေရာက္ရွိေနမႈေၾကာင့္ ဆႏၵမျပျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး နွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုၿပီးလာတာ ။ ဒီေရာက္မွ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုလို႔ မလုပ္ျဖစ္တာ ။ လုပ္မယ္ဆိုရင္ တရားစြဲမယ္ဆိုလို႔ ။ စည္းေတြေဘာင္ေတြထဲက လုပ္တာေတာင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတာ ။´´ ဟု ေအာင္သေျပေဒသခံ ကိုေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္က ေဒသႏၲရစည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္ ။အဲ့ဒီသက္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ျပည္ပနိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘူး ” ဟု မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

ဇန္နဝါရီ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ မွ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာရမၼံလူထုဟစ္တိုင္တြင္ ဆႏၵျပရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီး အာဆီယံဧည့္သည္မ်ားေရာက္ရွိေနမႈေၾကာင့္ ဆႏၵမျပျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး နွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုၿပီးလာတာ ။ ဒီေရာက္မွ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုလို႔ မလုပ္ျဖစ္တာ ။ လုပ္မယ္ဆိုရင္ တရားစြဲမယ္ဆိုလို႔ ။ စည္းေတြေဘာင္ေတြထဲက လုပ္တာေတာင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတာ ။´´ ဟု ေအာင္သေျပေဒသခံ ကိုေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္က ေဒသႏၲရစည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္ ။အဲ့ဒီသက္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ျပည္ပနိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘူး ” ဟု မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

Leave a Reply