ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ လွ်ဳိ၀ွက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ခုျဖင္႔ ထပ္မံတရားစြဲ

0
171

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ လွ်ဳိ၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ျဖင္႔ ေအလာရဲစခန္းႏွင္႔ဒကၡိဏရဲစခန္းတုိ႔ကထပ္မံတရားစြဲဆုိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းႏွင္႔ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒကၡိဏ ခရုိင္ တရားရုံး၌ ရုံးထုတ္စစ္ေဆး ခဲ႔သည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ႔ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၃ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ ငံအစုိးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃ ေတြနဲ႔ ေအလာရဲစခန္းနဲ႔ ဒကၡိဏ ရဲစခန္းေတြက ထပ္ၿပီး တရားစြဲဆုိ တာေပါ႔”ဟု ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံးမွ ဒုတိယ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

၎ အမႈမ်ားအတြက္ ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံး၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈမွ စတင္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏွင္႔ ဒုတိယတရားသူႀကီးမွ ေတြ႔ဆုံကာ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ စတင္ၿပီး လက္နက္/မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ အတူ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးအမႈေပါင္း ၁၀ မႈျဖင္႔ တရားစြဲဆုိထားၿပီး အမႈတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးကုိလဲ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မမ်ားျဖင္႔ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၂)ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကုိ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တုိ႔ျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“လာမည္႔ ရုံးခ်ိန္းမွာေတာ႔ မ်ဳိးတူတဲ႔ ျပစ္မႈေတြကုိ ေပါင္းဖုိ႔အတြက္ ၂ ဖက္တင္ျပခုိင္းထားတယ္။ မ်ဳိးတူတဲ႔ ျပစ္မႈဆုိတာက ဆုိလုိတာက တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာျဖစ္တဲ႔ ျပစ္မႈေတြ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လြဲခ်က္တင္မယ္ေပါ႔ ေနာ္။ အဲဒီဟာကုိ သူတုိ႔တင္ခုိင္းထားတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံး၌ ၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားသည္႔ အမႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ ၁၀ မႈႏွင္႔ တရားခံေျပး ၂ မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ လွ်ဳိ၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ျဖင္႔ ေအလာရဲစခန္းႏွင္႔ဒကၡိဏရဲစခန္းတုိ႔ကထပ္မံတရားစြဲဆုိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းႏွင္႔ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒကၡိဏ ခရုိင္ တရားရုံး၌ ရုံးထုတ္စစ္ေဆး ခဲ႔သည္။

“ဒီကေန႔ကေတာ႔ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၃ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ ငံအစုိးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃ ေတြနဲ႔ ေအလာရဲစခန္းနဲ႔ ဒကၡိဏ ရဲစခန္းေတြက ထပ္ၿပီး တရားစြဲဆုိ တာေပါ႔”ဟု ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံးမွ ဒုတိယ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

၎ အမႈမ်ားအတြက္ ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံး၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈမွ စတင္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏွင္႔ ဒုတိယတရားသူႀကီးမွ ေတြ႔ဆုံကာ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ စတင္ၿပီး လက္နက္/မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ အတူ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကုိ ရာဇသတ္ႀကီးအမႈေပါင္း ၁၀ မႈျဖင္႔ တရားစြဲဆုိထားၿပီး အမႈတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၇ ဦးကုိလဲ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မမ်ားျဖင္႔ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၂)ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင္႔ဆန္းကုိ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တုိ႔ျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“လာမည္႔ ရုံးခ်ိန္းမွာေတာ႔ မ်ဳိးတူတဲ႔ ျပစ္မႈေတြကုိ ေပါင္းဖုိ႔အတြက္ ၂ ဖက္တင္ျပခုိင္းထားတယ္။ မ်ဳိးတူတဲ႔ ျပစ္မႈဆုိတာက ဆုိလုိတာက တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာျဖစ္တဲ႔ ျပစ္မႈေတြ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လြဲခ်က္တင္မယ္ေပါ႔ ေနာ္။ အဲဒီဟာကုိ သူတုိ႔တင္ခုိင္းထားတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံး၌ ၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားသည္႔ အမႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ ၁၀ မႈႏွင္႔ တရားခံေျပး ၂ မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply