အဂတိလုိက္စားမႈေကာ္မရွင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ ရန္ကုန္၊ဧရာ၀တီႏွင့္ရခိုင္ျပည္ နယ္တို႔မွ အဂတိလိုက္စားသည့္ လယ္/စီ၀န္ထမ္း၊ေထြအုပ္၀န္ထမ္း၊ရဲ၀န္ထမ္း ႏွင့္ ေျမပြဲစား ၁၂ဦးကို အေရးယူ

0
219

ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ေက်ာ္ေဇာ္သတင္းမ်ားအေပၚအေျခခံကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ အဂတိလိုက္စားသည့္ လယ္/စီ၀န္ထမ္း၊ေထြအုပ္၀န္ထမ္း၊ရဲ၀န္ထမ္းနွင့္ေျမပြဲစား စုစုေပါင္း ၁၂ဦးကို အဂတိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီမွ ဥပေဒအရအေရးယူခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ေျမပြဲစားမ်ားအ နက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၂ ဦး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ၁ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၉ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ယင္းသုိ႔အေရးယူမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ဦးစီးမႉး ဦးေအာင္စိုးလင္းႏွင့္ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေဇာ္ေအးလတ္ အေနျဖင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ပက္တန္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိေသးေသာ စား်က္ေျမဧက ၁၄၀ ခန္႔ကို လယ္သမားအိမ္ေထာင္စု ၃၁ စုထံေျမဂရန္၊ပုံစံ(၇)တို႔ထုတ္ေပးမည္ဟုဆိုကာ တစ္ ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းက်ပ္၏တစ္ႏႈန္း ၁၅၅၀၀၀၀ကို လာဒ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ဘဲ့ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈစစ္ ဒုရဲအုပ္ေအာင္ႏိုင္ဦးကို လယ္ထြန္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြဲ(၅)ေကာင္ကို စာခ်ဳပ္ စာတမ္းႏွင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး စက္ေလွျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ အမႈဆင္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲ၍ ေငြေၾကးေတာင္းခံ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ တရား႐ုံး သက္ေသခံျဖစ္ေသာ ကၽြဲမ်ားကို ေရာင္းစားခဲ့ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားတြင္ တရားစြဲအေရး ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းမင္းေဇာ္မွ ေငြက်ပ္ ၃၅သိန္း၊ လ/ထဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္မွ ေငြက်ပ္ သိန္း(၇၀)ႏွင့္GPSတစ္လုံး၊၊ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ထြန္းမွ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္း၊ ေျမတိုင္း-၄ ဦးသန႔္ေဇာ္လင္း မွ ေငြက်ပ္ ၈သိန္း ၊ စာရင္းကိုင္-၄ ေဒၚေအးေအးလြင္မွ ေငြက်ပ္ ၃၉၉၀၀၀၀၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အငယ္တန္းစာေရး ဦးစန္းယုေအာင္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၅၆၀၀၀ ကိုလာဒ္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားစြဲအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမပြဲစားမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚညြန႔္ညြန႔္ေသာ္၊ဦးေအာင္ႏွင္းႏွင့္ ဦးရဲေက်ာ္စြာ (ခ) ေက်ာ္ေက်ာ္ (ခ) သားႀကီး တို႔အား ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၂၆၅.၀၆၈ သိန္းကို ေတာင္းခံရယူခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေငြေၾကးမ်ား ေပးခဲ့ၾကျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ ျဖင့္ တရားစြဲအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ေက်ာ္ေဇာ္သတင္းမ်ားအေပၚအေျခခံကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ အဂတိလိုက္စားသည့္ လယ္/စီ၀န္ထမ္း၊ေထြအုပ္၀န္ထမ္း၊ရဲ၀န္ထမ္းနွင့္ေျမပြဲစား စုစုေပါင္း ၁၂ဦးကို အဂတိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီမွ ဥပေဒအရအေရးယူခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ေျမပြဲစားမ်ားအ နက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၂ ဦး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ၁ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၉ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ယင္းသုိ႔အေရးယူမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ဦးစီးမႉး ဦးေအာင္စိုးလင္းႏွင့္ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေဇာ္ေအးလတ္ အေနျဖင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ပက္တန္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိေသးေသာ စား်က္ေျမဧက ၁၄၀ ခန္႔ကို လယ္သမားအိမ္ေထာင္စု ၃၁ စုထံေျမဂရန္၊ပုံစံ(၇)တို႔ထုတ္ေပးမည္ဟုဆိုကာ တစ္ ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းက်ပ္၏တစ္ႏႈန္း ၁၅၅၀၀၀၀ကို လာဒ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ဘဲ့ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈစစ္ ဒုရဲအုပ္ေအာင္ႏိုင္ဦးကို လယ္ထြန္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြဲ(၅)ေကာင္ကို စာခ်ဳပ္ စာတမ္းႏွင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး စက္ေလွျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ အမႈဆင္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲ၍ ေငြေၾကးေတာင္းခံ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ တရား႐ုံး သက္ေသခံျဖစ္ေသာ ကၽြဲမ်ားကို ေရာင္းစားခဲ့ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားတြင္ တရားစြဲအေရး ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းမင္းေဇာ္မွ ေငြက်ပ္ ၃၅သိန္း၊ လ/ထဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္မွ ေငြက်ပ္ သိန္း(၇၀)ႏွင့္GPSတစ္လုံး၊၊ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ထြန္းမွ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္း၊ ေျမတိုင္း-၄ ဦးသန႔္ေဇာ္လင္း မွ ေငြက်ပ္ ၈သိန္း ၊ စာရင္းကိုင္-၄ ေဒၚေအးေအးလြင္မွ ေငြက်ပ္ ၃၉၉၀၀၀၀၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အငယ္တန္းစာေရး ဦးစန္းယုေအာင္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၅၆၀၀၀ ကိုလာဒ္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားစြဲအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမပြဲစားမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚညြန႔္ညြန႔္ေသာ္၊ဦးေအာင္ႏွင္းႏွင့္ ဦးရဲေက်ာ္စြာ (ခ) ေက်ာ္ေက်ာ္ (ခ) သားႀကီး တို႔အား ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၂၆၅.၀၆၈ သိန္းကို ေတာင္းခံရယူခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေငြေၾကးမ်ား ေပးခဲ့ၾကျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ ျဖင့္ တရားစြဲအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

Leave a Reply