“ျမစ္ဆံုကိစၥ လံုး၀လက္မခံ” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ဆို

0
56

ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက လံုး၀ လက္မခံေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အမွတ္ ၉ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

“ျမစ္ဆံုကို အရင္တုန္းကလည္း တားခဲ့တယ္။ ဆိုင္းငံ့ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ျမစ္ဆံုကေတာ့ မလုပ္သင့္တဲ့ ဟာေလးတစ္ခုလို႔ ျမင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တုန္းကလည္း ဒီကေန႔ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့သူကိုယ္တိုင္က မလုပ္ရဘူးလို႔ သူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီးေျပာခဲ့တာပဲ။အခုမွ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္လည္း စဥ္းစားမတတ္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ plan ၆ ခုကို အရင္ လုပ္သင့္တယ္။ ျမစ္ဆံုေနရာေတာ့လက္မခံဘူး”ဟု ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္း မႈအေပၚ ဦးစိုးသိန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည့္ အတြက္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ျမန္မာနို္င္ငံႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ကေတာ့ ျမစ္ဆံု ကေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။တျခားဟာ စဥ္းစားရမွာေပါ့။သံတမန္ အရင္းအႏွီးကေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံု မူတည္ပါတယ္။ေျပာရ မယ္ဆိုရမယ္။တိုင္းျပည္အတြက္ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ေလ်ာ္ေပးရမွာေပါ့။ဒါေတြက ရွိနိုင္တာေတြပဲ”ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သည္ ဧရာ၀တီျဖစ္အထက္၏ေမချဖစ္နွင့္မလိခ ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ၇ ခု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္နို္င္ရန္အတြက္ တရုတ္ နို္င္ငံနွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွ စ၍ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ယင္း စီမံကိန္းအား ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ကခ်င္ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေပၚ ကခ်င္ပါတီမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ၎ စီမံကိန္းအား ထာ၀ရ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ သေဘာထားျပန္လည္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက လံုး၀ လက္မခံေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အမွတ္ ၉ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

“ျမစ္ဆံုကို အရင္တုန္းကလည္း တားခဲ့တယ္။ ဆိုင္းငံ့ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ျမစ္ဆံုကေတာ့ မလုပ္သင့္တဲ့ ဟာေလးတစ္ခုလို႔ ျမင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ တုန္းကလည္း ဒီကေန႔ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့သူကိုယ္တိုင္က မလုပ္ရဘူးလို႔ သူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီးေျပာခဲ့တာပဲ။အခုမွ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္လည္း စဥ္းစားမတတ္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ plan ၆ ခုကို အရင္ လုပ္သင့္တယ္။ ျမစ္ဆံုေနရာေတာ့လက္မခံဘူး”ဟု ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္း မႈအေပၚ ဦးစိုးသိန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည့္ အတြက္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ျမန္မာနို္င္ငံႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ကေတာ့ ျမစ္ဆံု ကေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။တျခားဟာ စဥ္းစားရမွာေပါ့။သံတမန္ အရင္းအႏွီးကေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံု မူတည္ပါတယ္။ေျပာရ မယ္ဆိုရမယ္။တိုင္းျပည္အတြက္ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ေလ်ာ္ေပးရမွာေပါ့။ဒါေတြက ရွိနိုင္တာေတြပဲ”ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သည္ ဧရာ၀တီျဖစ္အထက္၏ေမချဖစ္နွင့္မလိခ ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ၇ ခု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္နို္င္ရန္အတြက္ တရုတ္ နို္င္ငံနွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွ စ၍ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ယင္း စီမံကိန္းအား ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ကခ်င္ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေပၚ ကခ်င္ပါတီမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ၎ စီမံကိန္းအား ထာ၀ရ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ သေဘာထားျပန္လည္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply