“ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမည့္ အေရးႀကီး အဆို ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိ” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ေျပာ

0
181

ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နို္င္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမည့္ အေရးႀကီးအဆိုသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမတ္ျဖစ္သူ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေမာင္သင္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ၆၆(ဃ) ရဲ႕ နံပတ္ ၂ မွာ အေရးေပၚ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ပဲျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ ဒုတိယ အခ်က္ကလည္း ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ၆၆(ဃ) နံပတ္ ၃ မွာ အျခားနည္းလမ္းနဲ႔ တင္ျပ လို႔ အေရးေပၚ။ အဲ့ေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိတယ္ေလ” ဟု ေဒါက္တာေမာင္သင္းကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထု႔ိျပင္ ယင္းအဆိုအား ေျခ/ဥ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္း က ဆိိိုသည္။

“ဒီအဆိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီကလည္း ဒီေျခဥ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အေျချပဳၿပီးလုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျခဥအတိုင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္း အဆို ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အဆိုတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္းကေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔တင္သြင္းသည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းမည့္ အေရးႀကီးအဆိုအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလြဲမွားသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အတူ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို္စားလွယ္ ဦေမာင္ျမင့္မွလည္း မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးအဆိုအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၅ နွစ္ကလည္း ပါတီအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားစံုေအာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္း ဆိုသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နို္င္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမည့္ အေရးႀကီးအဆိုသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမတ္ျဖစ္သူ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေမာင္သင္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ၆၆(ဃ) ရဲ႕ နံပတ္ ၂ မွာ အေရးေပၚ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ပဲျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ ဒုတိယ အခ်က္ကလည္း ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ၆၆(ဃ) နံပတ္ ၃ မွာ အျခားနည္းလမ္းနဲ႔ တင္ျပ လို႔ အေရးေပၚ။ အဲ့ေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိတယ္ေလ” ဟု ေဒါက္တာေမာင္သင္းကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထု႔ိျပင္ ယင္းအဆိုအား ေျခ/ဥ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္း က ဆိိိုသည္။

“ဒီအဆိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီကလည္း ဒီေျခဥ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အေျချပဳၿပီးလုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျခဥအတိုင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္း အဆို ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အဆိုတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္းကေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔တင္သြင္းသည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းမည့္ အေရးႀကီးအဆိုအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလြဲမွားသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အတူ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို္စားလွယ္ ဦေမာင္ျမင့္မွလည္း မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးအဆိုအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၅ နွစ္ကလည္း ပါတီအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားစံုေအာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္း ဆိုသည္။

Leave a Reply