မတ္ေတာ္စပ္သူ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ားကို ေျဖရွင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းေျပာ

0
290

ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ မတ္ေတာ္စပ္သူေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚေနသည့္ ေကာလဟာလ မ်ားကို လိုက္လံေျဖရွင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိတ္ႀကီး/ခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကေျပာသည္။

“ေကာလဟာလေတြကိုေျဖရွင္းေနမွာမဟုတ္ဘူး။အဲလိုေျပာေနတာေတြယံုစရာလား။အဲတာေၾကာင့္လိုက္မေျဖရွင္းတာ” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ေယာကၤ်ား ဦးမ်ိဳးကို၏ ညီျဖစ္သူ ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္ ( အသက္(၂၈)ႏွစ္)၊ ဒုဦးစီးမွဴး (ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန)သည္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ၇ ရက္ေန႕က ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေသဆံုးသူ ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္(၂၈)ႏွစ္သည္ ေဆးျဖတ္ရန္ အကိုျဖစ္သူဆီသို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚစႏၵာမင္း မွ ေဆးရံုသို႔မတက္ခိုင္းပဲ ၎တို႔၏ အိမ္ထဲတြင္သာ ေခ်ာင္ပိတ္ ေသာခတ္ထားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

၇-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစႏၵာမင္းတို႔ လင္မယားသည္ ဦးဝင္းထိန္၏ သားျဖစ္သူ မဂၤလာေဆာင္သို႔တက္ေရာက္ရန္ ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္အား အခန္းေသာ့ခတ္ထားခဲ့ၿပီး ၈-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔၌ ၎တို႔ အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္မွာ ေဆး ယင္း,ထၿပီး ဦးေခါင္းႏွင့္ နံရံေဆာင့္ကာ ေသဆံုးေနခဲ့ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္္ ေရးသားထားသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ဓာတ္ပံု – ေဒၚစႏၵာမင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ မတ္ေတာ္စပ္သူေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚေနသည့္ ေကာလဟာလ မ်ားကို လိုက္လံေျဖရွင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိတ္ႀကီး/ခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကေျပာသည္။

“ေကာလဟာလေတြကိုေျဖရွင္းေနမွာမဟုတ္ဘူး။အဲလိုေျပာေနတာေတြယံုစရာလား။အဲတာေၾကာင့္လိုက္မေျဖရွင္းတာ” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ေယာကၤ်ား ဦးမ်ိဳးကို၏ ညီျဖစ္သူ ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္ ( အသက္(၂၈)ႏွစ္)၊ ဒုဦးစီးမွဴး (ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန)သည္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ၇ ရက္ေန႕က ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေသဆံုးသူ ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္(၂၈)ႏွစ္သည္ ေဆးျဖတ္ရန္ အကိုျဖစ္သူဆီသို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚစႏၵာမင္း မွ ေဆးရံုသို႔မတက္ခိုင္းပဲ ၎တို႔၏ အိမ္ထဲတြင္သာ ေခ်ာင္ပိတ္ ေသာခတ္ထားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

၇-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစႏၵာမင္းတို႔ လင္မယားသည္ ဦးဝင္းထိန္၏ သားျဖစ္သူ မဂၤလာေဆာင္သို႔တက္ေရာက္ရန္ ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္အား အခန္းေသာ့ခတ္ထားခဲ့ၿပီး ၈-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔၌ ၎တို႔ အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဦးသက္မ်ိဳးႏိုင္မွာ ေဆး ယင္း,ထၿပီး ဦးေခါင္းႏွင့္ နံရံေဆာင့္ကာ ေသဆံုးေနခဲ့ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္္ ေရးသားထားသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ဓာတ္ပံု – ေဒၚစႏၵာမင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

Leave a Reply