ပဲခူးဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ က်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးအား ျပန္လည္တူးေဖာ္

0
87

ဇန္နဝါရီ ၃၀
မိုးေျမ

ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဟံသာဝတီက်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးတို႔အား ျပန္လည္တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္တိုက္ဦးစီးဌာနပဲခူးတိုင္းရံုးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားျပန္လည္ တူးေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Asia Peacock Hantharwaddy ကုမၸဏီမွ က်ဳံးျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ က်ဳံးပတ္လမ္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၈၅ ဒသမ ၇၅ သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ရိုးတူးေဖာ္မႈအတြက္ ယင္းကုမၸဏီမွပင္ က်ပ္ ၁၈၀ ဒသမ ၂၂၆ သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းရဲ႕ က်ဳံးနဲ႔ ၿမိဳ႕ရိုးျပန္လည္တူးေဖာ္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပတ္လည္တူးေဖာ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ဒီလုပ္ငန္းသည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕ရဲ႕သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ”ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ပဲခူးတိုင္းတာဝန္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဟံသာဝတီက်ဳံးအရွည္ေပ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၂၁၀ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ရိုး(ေျမာက္ဘက္)အရွည္မွာ ေပ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ပဲခူးသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုလိုမ်ဳိး ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြတူးေဖာ္ခြင့္ရတဲ့အေပၚ ေတာ္ေတာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ရပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေရွးေဟာင္းပညာရွင္တစ္ဦးကိုငွားရမ္းၿပီးေတာ့မွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း တူးေဖာ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ေတာ့ သုံးလအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရမွာပါ”ဟု Asia Peacock Hantharwaddy ကုမၸဏီမွ မန္းေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးဇာနည္လႈိင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရာတြင္ က်ဳံးပတ္လမ္းအား ပဲခူးျပည္သာယာလမ္းထိပ္မွ ေက်ာက္ႀကီးစုလမ္းအထိေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိကာ ၿမိဳ႕ရိုးတူးေဖာ္ရာတြင္ တံခါးေပါက္ ၅ ခုရွိသည့္အနက္ သိႏၷီတံခါးေပါက္ေဘးရွိ ျပအိုးေခၚ ၿမိဳ႕ဝင္ေပါက္လက္တံအား တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၀
မိုးေျမ

ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဟံသာဝတီက်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးတို႔အား ျပန္လည္တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္တိုက္ဦးစီးဌာနပဲခူးတိုင္းရံုးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားျပန္လည္ တူးေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Asia Peacock Hantharwaddy ကုမၸဏီမွ က်ဳံးျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ က်ဳံးပတ္လမ္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၈၅ ဒသမ ၇၅ သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ရိုးတူးေဖာ္မႈအတြက္ ယင္းကုမၸဏီမွပင္ က်ပ္ ၁၈၀ ဒသမ ၂၂၆ သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းရဲ႕ က်ဳံးနဲ႔ ၿမိဳ႕ရိုးျပန္လည္တူးေဖာ္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပတ္လည္တူးေဖာ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ဒီလုပ္ငန္းသည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕ရဲ႕သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ”ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ပဲခူးတိုင္းတာဝန္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဟံသာဝတီက်ဳံးအရွည္ေပ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၂၁၀ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ရိုး(ေျမာက္ဘက္)အရွည္မွာ ေပ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ပဲခူးသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုလိုမ်ဳိး ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြတူးေဖာ္ခြင့္ရတဲ့အေပၚ ေတာ္ေတာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ရပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေရွးေဟာင္းပညာရွင္တစ္ဦးကိုငွားရမ္းၿပီးေတာ့မွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း တူးေဖာ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ေတာ့ သုံးလအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရမွာပါ”ဟု Asia Peacock Hantharwaddy ကုမၸဏီမွ မန္းေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးဇာနည္လႈိင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရာတြင္ က်ဳံးပတ္လမ္းအား ပဲခူးျပည္သာယာလမ္းထိပ္မွ ေက်ာက္ႀကီးစုလမ္းအထိေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိကာ ၿမိဳ႕ရိုးတူးေဖာ္ရာတြင္ တံခါးေပါက္ ၅ ခုရွိသည့္အနက္ သိႏၷီတံခါးေပါက္ေဘးရွိ ျပအိုးေခၚ ၿမိဳ႕ဝင္ေပါက္လက္တံအား တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

Leave a Reply