၀င္႐ိုးစြန္းအေအး၀ဲဂယက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေအးလႈိင္းျဖတ္ေန

0
116

ဇန္န၀ါရီ ၃၁
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေျမာက္ပိုင္းမွာ ၀င္႐ိုးစြန္းအေအး၀ဲဂယ္(Polar Vortex)လို႔သိၾကတဲ့ျပင္းထန္တဲ့အေအးလႈိင္းျဖတ္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း(၇)ဦး႐ွိေနပါၿပီ။

ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕မွာ အပူခ်ိန္အႏႈတ္(၃၀)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္႐ွိေနၿပီး ဒါဟာ အႏာၱတိကတိုက္ကေနရာတခ်ိဳ႕ထက္ေအးေနတာပါ။
ေျမာက္ဒါဂိုတာျပည္နယ္မွာလည္း အပူခ်ိန္ အႏႈတ္(၃၇)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္႐ွိေနပါတယ္။

ေရခဲေနတဲ့ရာသီဥတုဒဏ္ကို လူဦးေရ(၃၅၁)သန္း႐ွိတဲ့အေမရိကန္က ႏိုင္ငံသားသန္း(၂၅၀)ေလာက္ခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး လူသန္း(၉၀)ေလာက္ကေတာ့ အပူခ်ိန္အႏႈတ္(၁၇)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္ေအာက္ကို ေတြ႔ႀကံဳရမွာပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေျမာက္ပိုင္းက ၀စ္ကြန္ဆင္၊ မစ္ခ်ီဂန္နဲ႔ အီလီႏိြဳက္စ္ျပည္နယ္တို႔သာမက ေတာင္ပိုင္းက ပူေႏြးတဲ့ရာသီ႐ွိတဲ့ အလာဘားမားနဲ႔ မစၥစၥပီျပည္နယ္တို႔မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားပါတယ္။

ေသဆံုးသူေတြက မစ္ခ်ီဂန္၊ ၀စ္ကြန္ဆင္၊ အီလီႏြိဳက္စ္၊ ေျမာက္အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ လြင္ျပင္ေဒသနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမွာ စာပို႔လုပ္ငန္းေတြကို အေမရိကန္စာပို႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေက်ာင္းေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ရာခ်ီကို ပိတ္ထားရပါတယ္။

၀စ္ကြန္ဆင္က ဘီယာပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ထိခိုက္ေနၿပီး ဘီယာေတြကုန္တင္ကားေတြေပၚမွာခဲကုန္မွာကို လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

အိုင္အို၀ါျပည္နယ္မွာေတာ့ လူေတြကို အသက္ျပင္းျပင္းမ႐ွဴဖို႔နဲ႔ အျပင္ထြက္ရင္ တတ္ႏိုင္သမွ်စကားမေျပာဖို႔ ရာသီဥတုဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက သတိေပးေနပါတယ္။
တိရစာၦန္အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ပီတာကလည္း တိရစာၦန္ေတြကို အိမ္ထဲမွာပဲထားဖို႔ လူေတြကိုသတိေပးေနပါတယ္။

ဒစၥေနကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ေရခဲမင္းသမီး အယ္ဆာပံုစံ၀တ္ၿပီး အျပင္ထြက္ခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အီလီႏြိဳက္စ္ျပည္နယ္၊ မက္လင္းန္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕မွာ ရထားလမ္းေတြကို မီး႐ွိဳ႕ၿပီး ရထားေတြသြားႏုိင္ေအာင္ အာဏာပိုင္ေတြက ဖန္တီးေနပါတယ္။
Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Photo : Sky News

ဇန္န၀ါရီ ၃၁
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေျမာက္ပိုင္းမွာ ၀င္႐ိုးစြန္းအေအး၀ဲဂယ္(Polar Vortex)လို႔သိၾကတဲ့ျပင္းထန္တဲ့အေအးလႈိင္းျဖတ္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း(၇)ဦး႐ွိေနပါၿပီ။

ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕မွာ အပူခ်ိန္အႏႈတ္(၃၀)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္႐ွိေနၿပီး ဒါဟာ အႏာၱတိကတိုက္ကေနရာတခ်ိဳ႕ထက္ေအးေနတာပါ။
ေျမာက္ဒါဂိုတာျပည္နယ္မွာလည္း အပူခ်ိန္ အႏႈတ္(၃၇)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္႐ွိေနပါတယ္။

ေရခဲေနတဲ့ရာသီဥတုဒဏ္ကို လူဦးေရ(၃၅၁)သန္း႐ွိတဲ့အေမရိကန္က ႏိုင္ငံသားသန္း(၂၅၀)ေလာက္ခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး လူသန္း(၉၀)ေလာက္ကေတာ့ အပူခ်ိန္အႏႈတ္(၁၇)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္ေအာက္ကို ေတြ႔ႀကံဳရမွာပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေျမာက္ပိုင္းက ၀စ္ကြန္ဆင္၊ မစ္ခ်ီဂန္နဲ႔ အီလီႏိြဳက္စ္ျပည္နယ္တို႔သာမက ေတာင္ပိုင္းက ပူေႏြးတဲ့ရာသီ႐ွိတဲ့ အလာဘားမားနဲ႔ မစၥစၥပီျပည္နယ္တို႔မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားပါတယ္။

ေသဆံုးသူေတြက မစ္ခ်ီဂန္၊ ၀စ္ကြန္ဆင္၊ အီလီႏြိဳက္စ္၊ ေျမာက္အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ လြင္ျပင္ေဒသနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမွာ စာပို႔လုပ္ငန္းေတြကို အေမရိကန္စာပို႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေက်ာင္းေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ရာခ်ီကို ပိတ္ထားရပါတယ္။

၀စ္ကြန္ဆင္က ဘီယာပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ထိခိုက္ေနၿပီး ဘီယာေတြကုန္တင္ကားေတြေပၚမွာခဲကုန္မွာကို လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

အိုင္အို၀ါျပည္နယ္မွာေတာ့ လူေတြကို အသက္ျပင္းျပင္းမ႐ွဴဖို႔နဲ႔ အျပင္ထြက္ရင္ တတ္ႏိုင္သမွ်စကားမေျပာဖို႔ ရာသီဥတုဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက သတိေပးေနပါတယ္။
တိရစာၦန္အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ပီတာကလည္း တိရစာၦန္ေတြကို အိမ္ထဲမွာပဲထားဖို႔ လူေတြကိုသတိေပးေနပါတယ္။

ဒစၥေနကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ေရခဲမင္းသမီး အယ္ဆာပံုစံ၀တ္ၿပီး အျပင္ထြက္ခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အီလီႏြိဳက္စ္ျပည္နယ္၊ မက္လင္းန္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕မွာ ရထားလမ္းေတြကို မီး႐ွိဳ႕ၿပီး ရထားေတြသြားႏုိင္ေအာင္ အာဏာပိုင္ေတြက ဖန္တီးေနပါတယ္။
Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Photo : Sky News

Leave a Reply