အလုပ္သမား ၂ ဦး အလုပ္ထုတ္ခံရသျဖင့္ လုပ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

0
131

ဇန္နဝါရီ ၃၁
ေမစု

ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ ရွိ Ru nineအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မွ အလုပ္သမား၂ဦးအား အလုပ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔နံနက္ပိုင္း က စက္ရုံေရွ႕တြင္ အလုပ္သမား၅၀၀ေက်ာ္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

လုပ္ခလစာနည္းပါျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္ခ်ိန္ အခ်ိန္ပို အဓမၼဆင္းခိုင္းျခင္းမ်ားေႀကာင့္ စက္ရုံတြင္းအလုပ္သမားမ်ားစုစည္းကာ Ru nine အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရေသာ အလုပ္သမား ၂ဦး မွ သြားေရာက္ တင္ျပခဲ့ႀကရာမွ ၎တို႔အားအလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမႈအား ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ECစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြကိုေလးစားလိုက္နာေစျခင္ ပါတယ္။ မနက္ ၇နာရီက ေန၁၀နာရီ အထိ အလုပ္သမား ၅၈၀ေက်ာ္ ေလာက္ ပါဝင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္ထုတ္ႏွင့္စက္မႈအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM) မွ စည္းရုံးေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

ဆႏၵျပပြဲ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္ထုတ္ႏွင့္ စက္မႈအလုပ္ သမားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM)မွဦးေဆာင္၍ Ru nine အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ မွ အလုပ္သမားမ်ား အျပင္ အျခား အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ား ႏွင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္ စက္ရုံ မ်ား မွ အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္ ဟု အလုပ္သမားမ်ား ထံမွသိရသည္။

” စက္ရုံတာဝန္ရွိသူေတြဘက္က ဘာမွ အေႀကာင္းမျပန္ေသးပါဘူး။ အလုပ္ထုတ္ခံရတာက ၁၄ ရက္ ၁၅ရက္ေလာက္ရွိ သြားျပီသူတို႔ကိုအလုပ္ျပန္ခန္႔ေပးဖို႔ ေလာေလာဆယ္ေတာင္းဆိုထား ပါတယ္။ ” ဟု ေဒၚစန္းစန္း ကဆိုသည္။

အလုပ္႐ွင္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္းရွိဘဲ ဥပေဒမဲ့ အလုပ္သမား မ်ားကိုအလုပ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၍အလုပ္႐ွင္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(EC)စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ အလုပ္႐ွင္ကုိတရားစြဲရန္ျပင္ဆင္သြားမည္ဟုလည္း အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွသိရသည္။

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ အတြင္း က ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တို႔တြင္ အလားတူ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ထုတ္သည့္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၁
ေမစု

ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ ရွိ Ru nineအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မွ အလုပ္သမား၂ဦးအား အလုပ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔နံနက္ပိုင္း က စက္ရုံေရွ႕တြင္ အလုပ္သမား၅၀၀ေက်ာ္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

လုပ္ခလစာနည္းပါျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္ခ်ိန္ အခ်ိန္ပို အဓမၼဆင္းခိုင္းျခင္းမ်ားေႀကာင့္ စက္ရုံတြင္းအလုပ္သမားမ်ားစုစည္းကာ Ru nine အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရေသာ အလုပ္သမား ၂ဦး မွ သြားေရာက္ တင္ျပခဲ့ႀကရာမွ ၎တို႔အားအလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမႈအား ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ECစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြကိုေလးစားလိုက္နာေစျခင္ ပါတယ္။ မနက္ ၇နာရီက ေန၁၀နာရီ အထိ အလုပ္သမား ၅၈၀ေက်ာ္ ေလာက္ ပါဝင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္ထုတ္ႏွင့္စက္မႈအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM) မွ စည္းရုံးေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

ဆႏၵျပပြဲ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္ထုတ္ႏွင့္ စက္မႈအလုပ္ သမားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM)မွဦးေဆာင္၍ Ru nine အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ မွ အလုပ္သမားမ်ား အျပင္ အျခား အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ား ႏွင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္ စက္ရုံ မ်ား မွ အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္ ဟု အလုပ္သမားမ်ား ထံမွသိရသည္။

” စက္ရုံတာဝန္ရွိသူေတြဘက္က ဘာမွ အေႀကာင္းမျပန္ေသးပါဘူး။ အလုပ္ထုတ္ခံရတာက ၁၄ ရက္ ၁၅ရက္ေလာက္ရွိ သြားျပီသူတို႔ကိုအလုပ္ျပန္ခန္႔ေပးဖို႔ ေလာေလာဆယ္ေတာင္းဆိုထား ပါတယ္။ ” ဟု ေဒၚစန္းစန္း ကဆိုသည္။

အလုပ္႐ွင္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္းရွိဘဲ ဥပေဒမဲ့ အလုပ္သမား မ်ားကိုအလုပ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၍အလုပ္႐ွင္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(EC)စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ အလုပ္႐ွင္ကုိတရားစြဲရန္ျပင္ဆင္သြားမည္ဟုလည္း အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွသိရသည္။

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ အတြင္း က ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တို႔တြင္ အလားတူ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ထုတ္သည့္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

Leave a Reply